Projekt PO IG 8.2

projekt 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

„Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów pomiędzy BIURO RACHUNKOWE TAX PAYER Sp. z o.o. a kluczowymi partnerami biznesowymi.”

Informujemy, że Finetto Sp. z. o. o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów pomiędzy BIURO RACHUNKOWE TAX PAYER Sp. z o.o. a kluczowymi partnerami biznesowymi” w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-24-007/14-00)

Projekt polega na wdrożeniu nowoczesnego, innowacyjnego systemu zarządzania firmą on-line. Oferował on będzie dostęp do samodzielnej księgowości z pomocą profesjonalnego księgowego oraz do prowadzenia księgowości za pośrednictwem biura rachunkowego, dostęp do wszystkich produktów bankowych dla firm na rynku polskim oraz produktów poza bankowych, a także dostęp do pism i usług prawnych.

Realizacja inwestycji daje możliwość zarządzania finansami swojej firmy, dostęp do kredytów i innych produktów bankowych, jak również poza bankowych. Dodatkowo klient otrzymuje w ciągu kilku minut dostęp do wszelkich usług prawnych. Zawsze kontaktuje się tylko z jednym swoim osobistym doradcą odpowiednim do zagadnienia – Księgowość – Produkty Bankowe – Produkty poza bankowe – Doradztwo i usługi prawne.

Zarządzanie firmą online będzie możliwie 24h/7. Będzie mogło się odbywać za pośrednictwem komputera, iphone, tabletu, telefonu komórkowego. Pracownicy Biura Rachunkowego TAX Payer, jak i klienci będą mogli z systemu korzystać przez zwykła przeglądarkę internetową, gdzie po zalogowaniu dane będą wczytywane bezpośrednio z serwera zewnętrznego co zagwarantuje najwyższe zabezpieczenie przed dostępem i utratą danych. W momencie braku sygnału Internetu istnieje możliwość pracy na systemie, ponieważ będzie on zainstalowany na urządzeniu użytkowania.

Systemem B2B zostaną objęte następujące procesy biznesowe: księgowość ( w tym: samodzielne prowadzenie księgowości poprzez innowacyjny system dostępny online w formule SaaS oraz big data oraz prowadzenie księgowości za pośrednictwem księgowego poprzez innowacyjny system dostępny online w formule Saas oraz big data), produkty bankowe, produkty poza bankowe, doradztwo i usługi prawne.

W ramach systemu nastąpi pełna automatyzacja procesów biznesowych. Serwis na głównej stronie będzie się komunikował z platformą do prowadzenia księgowości on-line we własnej firmie. Stworzona zostanie spójna ze stroną kreacja landing page’ów, formularzy kontaktowych, mailingów, bannerów oraz reklamy internetowej/animacji typu intromercial.

W ramach systemu zostanie wdrożony podpis elektroniczny. Zostaną nim objęte cztery procesy biznesowe: księgowość, produkty bankowe, produkty poza bankowe, doradztwo i usługi prawne.

Podpis jest niezbędny do wysyłki deklaracji ZUS oraz wszelkich innych deklaracji do Urzędu Skarbowego. Będzie potrzebne około 4 podpisy dla pracowników biura rachunkowego – każdy podpis przypisany będzie do jednej osoby.

W ramach systemu B2B zostanie również wdrożona technologia elektronicznej wymiany danych w czterech procesach biznesowych: księgowość, produkty bankowe, produkty poza bankowe, doradztwo i usługi prawne. EDI (Electronic Data Interchange) jest elektroniczną formą transmisji danych, która używa standardowych formatów dokumentów, aby wysłać i otrzymać informację pomiędzy systemami. EDI zostanie użyty do komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. Planowany do wdrożenia system będzie obsługiwał standardy EDICODE (Comarch) oraz EBI Connector (Asseco).

Projekt kierowany jest do przedsiębiorstw z całego kraju jak i przedstawicielstw oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych.

W ramach procesów wyeliminowany zostanie papierowy obieg dokumentów, poprzez zastosowanie technologii podpisu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych.

Firma będzie świadczyła na rzecz partnerów zaawansowane usługi m.in. przetwarzania danych, i udostępni im innowacyjną usługę formule SaaS, będącą wynikiem własnej, autorskiej koncepcji i realizowanego projektu innowacyjnego.

Zastosowane zostaną rozwiązania gwarantujące efektywność energetyczną systemu informatycznego. Nastąpi optymalizacja kodu źródłowego systemu, tak by działał jak najbardziej wydajnie. Ponadto, moduły zostaną wykonane w taki sposób, aby oszczędzać moc obliczeniową komputerów. System nie będzie wykonywał tzw. „pustych obliczeń”, wszystkie procesy wykonywane będą jedynie tam, gdzie to potrzebne i niezbędne.

Elementem wdrożenia systemu będzie przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej bez dodatkowych opłat. Będzie miała na celu przeprowadzenie mapowania i modelowania procesów w organizacji pod kątem zbadania i określenia potrzeb firmy. Na jej podstawie ustalona zostanie standardowa parametryzacja wdrażanego systemu informatycznego.

Wprowadzony system musi oferować klientom biura rachunkowych następujące usługi:

Przesyłanie dokumentów księgowych do systemu w postaci źródłowej;

Możliwość walidacji poprawności przetwarzania dokumentów do postaci elektronicznej;

Dostęp do raportów, zestawień i statystyk;

Usługi powiadomień SMS i eMail;

Narzędzia do komunikacji z biurem rachunkowym i klientami;

Dostęp do usług i informacji w systemie za pośrednictwem urządzeń mobilnych;

Prezentacja informacji o usługach i produktach oferowanych przez biuro rachunkowe pełniące rolę usługodawców na w panelu klienta oraz zapewnienie punktu dostępu do tych usług;

Zarządzanie danymi klienta.

Z punktu widzenia biura rachunkowego, system z panelem klienta musi oferować następujące usługi:

Udostępnianie danych księgowych obsługiwanych klientów;

Modyfikacja danych księgowych obsługiwanych klientów;

Automatyczna wymiana danych pomiędzy panelem klienta a systemem informatycznym biura;

Narzędzia do komunikacji z klientami oraz biurem rachunkowym;

Usługi powiadomień SMS i eMail;

Prezentacja informacji o usługach i produktach oferowanych przez biuro rachunkowe pełniące rolę usługodawców na w panelu klienta oraz zapewnienie punktu dostępu do tych usług;

Zarządzanie danymi biura.

Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się
Czat na stronę