finetto logo
INFOLINIA
+48 530 800 559
+48 32 411 46 05

Projekt PO IG 8.2

eu-img (1)
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

„Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów pomiędzy BIURO RACHUNKOWE TAX PAYER Sp. z o.o. a kluczowymi partnerami biznesowymi.”

Informujemy, że Finetto Sp. z. o. o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów pomiędzy BIURO RACHUNKOWE TAX PAYER Sp. z o.o. a kluczowymi partnerami biznesowymi” w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-24-007/14-00)

Projekt polega na wdrożeniu nowoczesnego, innowacyjnego systemu zarządzania firmą on-line. Oferował on będzie dostęp do samodzielnej księgowości z pomocą profesjonalnego księgowego oraz do prowadzenia księgowości za pośrednictwem biura rachunkowego, dostęp do wszystkich produktów bankowych dla firm na rynku polskim oraz produktów poza bankowych, a także dostęp do pism i usług prawnych.

Realizacja inwestycji daje możliwość zarządzania finansami swojej firmy, dostęp do kredytów i innych produktów bankowych, jak również poza bankowych. Dodatkowo klient otrzymuje w ciągu kilku minut dostęp do wszelkich usług prawnych. Zawsze kontaktuje się tylko z jednym swoim osobistym doradcą odpowiednim do zagadnienia – Księgowość – Produkty Bankowe – Produkty poza bankowe – Doradztwo i usługi prawne.

Zarządzanie firmą online będzie możliwie 24h/7. Będzie mogło się odbywać za pośrednictwem komputera, iphone, tabletu, telefonu komórkowego. Pracownicy Biura Rachunkowego TAX Payer, jak i klienci będą mogli z systemu korzystać przez zwykła przeglądarkę internetową, gdzie po zalogowaniu dane będą wczytywane bezpośrednio z serwera zewnętrznego co zagwarantuje najwyższe zabezpieczenie przed dostępem i utratą danych. W momencie braku sygnału Internetu istnieje możliwość pracy na systemie, ponieważ będzie on zainstalowany na urządzeniu użytkowania.

Systemem B2B zostaną objęte następujące procesy biznesowe: księgowość ( w tym: samodzielne prowadzenie księgowości poprzez innowacyjny system dostępny online w formule SaaS oraz big data oraz prowadzenie księgowości za pośrednictwem księgowego poprzez innowacyjny system dostępny online w formule Saas oraz big data), produkty bankowe, produkty poza bankowe, doradztwo i usługi prawne.

W ramach systemu nastąpi pełna automatyzacja procesów biznesowych. Serwis na głównej stronie będzie się komunikował z platformą do prowadzenia księgowości on-line we własnej firmie. Stworzona zostanie spójna ze stroną kreacja landing page’ów, formularzy kontaktowych, mailingów, bannerów oraz reklamy internetowej/animacji typu intromercial.

W ramach systemu zostanie wdrożony podpis elektroniczny. Zostaną nim objęte cztery procesy biznesowe: księgowość, produkty bankowe, produkty poza bankowe, doradztwo i usługi prawne.

Podpis jest niezbędny do wysyłki deklaracji ZUS oraz wszelkich innych deklaracji do Urzędu Skarbowego. Będzie potrzebne około 4 podpisy dla pracowników biura rachunkowego – każdy podpis przypisany będzie do jednej osoby.

W ramach systemu B2B zostanie również wdrożona technologia elektronicznej wymiany danych w czterech procesach biznesowych: księgowość, produkty bankowe, produkty poza bankowe, doradztwo i usługi prawne. EDI (Electronic Data Interchange) jest elektroniczną formą transmisji danych, która używa standardowych formatów dokumentów, aby wysłać i otrzymać informację pomiędzy systemami. EDI zostanie użyty do komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. Planowany do wdrożenia system będzie obsługiwał standardy EDICODE (Comarch) oraz EBI Connector (Asseco).

Projekt kierowany jest do przedsiębiorstw z całego kraju jak i przedstawicielstw oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych.

W ramach procesów wyeliminowany zostanie papierowy obieg dokumentów, poprzez zastosowanie technologii podpisu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych.

Firma będzie świadczyła na rzecz partnerów zaawansowane usługi m.in. przetwarzania danych, i udostępni im innowacyjną usługę formule SaaS, będącą wynikiem własnej, autorskiej koncepcji i realizowanego projektu innowacyjnego.

Zastosowane zostaną rozwiązania gwarantujące efektywność energetyczną systemu informatycznego. Nastąpi optymalizacja kodu źródłowego systemu, tak by działał jak najbardziej wydajnie. Ponadto, moduły zostaną wykonane w taki sposób, aby oszczędzać moc obliczeniową komputerów. System nie będzie wykonywał tzw. „pustych obliczeń”, wszystkie procesy wykonywane będą jedynie tam, gdzie to potrzebne i niezbędne.

Elementem wdrożenia systemu będzie przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej bez dodatkowych opłat. Będzie miała na celu przeprowadzenie mapowania i modelowania procesów w organizacji pod kątem zbadania i określenia potrzeb firmy. Na jej podstawie ustalona zostanie standardowa parametryzacja wdrażanego systemu informatycznego.

Wprowadzony system musi oferować klientom biura rachunkowych następujące usługi:

Przesyłanie dokumentów księgowych do systemu w postaci źródłowej;

Możliwość walidacji poprawności przetwarzania dokumentów do postaci elektronicznej;

Dostęp do raportów, zestawień i statystyk;

Usługi powiadomień SMS i eMail;

Narzędzia do komunikacji z biurem rachunkowym i klientami;

Dostęp do usług i informacji w systemie za pośrednictwem urządzeń mobilnych;

Prezentacja informacji o usługach i produktach oferowanych przez biuro rachunkowe pełniące rolę usługodawców na w panelu klienta oraz zapewnienie punktu dostępu do tych usług;

Zarządzanie danymi klienta.

Z punktu widzenia biura rachunkowego, system z panelem klienta musi oferować następujące usługi:

Udostępnianie danych księgowych obsługiwanych klientów;

Modyfikacja danych księgowych obsługiwanych klientów;

Automatyczna wymiana danych pomiędzy panelem klienta a systemem informatycznym biura;

Narzędzia do komunikacji z klientami oraz biurem rachunkowym;

Usługi powiadomień SMS i eMail;

Prezentacja informacji o usługach i produktach oferowanych przez biuro rachunkowe pełniące rolę usługodawców na w panelu klienta oraz zapewnienie punktu dostępu do tych usług;

Zarządzanie danymi biura.

Doradca finansowy

 

Doradztwo finansowe dla firm dostępne w 50 oddziałach na terenie całej Polski.

Jesteśmy partnerem jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce Dom Kredytowy

NOTUS S.A. Ponad 25 banków w jednym miejscu!

Znalezienie odpowiedniego kredytu, leasingu lub innego produktu finansowego dla firmy jest
złożonym procesem. Chociaż sama procedura wygląda podobnie, jak przy produktach finansowych
dla osób fizycznych, to jednak w przypadku firmy istotne są jeszcze takie kwestie jak długość
funkcjonowania firmy, branża, jej perspektywy rozwoju i oczywiście sytuacja finansowa.

Finetto przy współpracy z Notus Doradcy Finansowi prowadzi usługi doradztwa finansowego dla
podmiotów gospodarczych. Odpowiednie instrumenty finansowe dla danego podmiotu
gospodarczego dopasowują z szerokiej oferty banków, firm leasingowych oraz instytucji
faktoringowych.

Proponowane przez Notus Doradcy Finansowi rozwiązania finansowe obejmują następujące
produkty:

kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, leasing operacyjne, leasing finansowych, faktoring z
regresem, faktoring pełny, faktoring odwrotny, faktoring eksportowy.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy

pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu

niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy
pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu
niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

gradient-tick