finetto logo
INFOLINIA
+48 530 800 559
+48 32 411 46 05

Polityka prywatności i plików cookies 

Dzień dobry! 

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce  dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies  i innych technologii śledzących. 

Informacja formalna na początek: administratorem Twoich danych osobowych jest Finetto Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Warszawska 23, 40-009 Katowice, wpisana do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000456405, której akta rejestrowe przechowuje Sąd  Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 9542742234, REGON  24321791000000, o kapitale zakładowym wynoszącym 200.000,00 zł. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszej platformy, takich  jak prowadzenie konta użytkownika, rozpatrywanie reklamacji, wypełnianie obowiązków prawnych, np. podatkowych, sprawy  dotyczące roszczeń, analiza, statystyka, marketing itp. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji  poszczególnego celu. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Ponadto możesz złożyć skargę  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w dalszej części Polityki prywatności. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając  wiadomość na adres kontakt@finetto.pl 

# 1: Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Finetto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach pod  adresem: ul. Warszawska 23, 40-009 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000456405, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział  Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 9542742234, REGON 24321791000000, o kapitale zakładowym wynoszącym  200.000,00 zł. 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy platformy internetowej pod nazwą „Finetto”, która należy do administratora. 

W zakresie profilów w mediach społecznościowych związanych z naszą stroną internetową, zgodnie z orzecznictwem Trybunału  Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dostawca serwisu społecznościowego jest współadministratorem danych osobowych razem z  administratorem danego profilu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców  serwisów społecznościowych znajdziesz tutaj: 

Facebook

LinkedIN, 

Instagram

YouTube

TikTok

Twitter

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych? 

W ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w naszej organizacji podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora  ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe.  

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e mail kontakt@finetto.pl. W zakresie mediów społecznościowych możesz dodatkowo kontaktować się bezpośrednio z  administratorami serwisów społecznościowych, w których prowadzimy swoje profile.  

# 3: W jakich celach przetwarzamy dane osobowe? 

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, wraz z bardziej szczegółowym omówieniem. Poszczególnym celom  przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

Cel przetwarzania Omówienie celu przetwarzania Podstawa prawna
Obsługa konta  użytkownikaAby uzyskać dostęp do konta użytkownika, musisz podać dane niezbędne do  założenia konta, które są określone albo przez nas (gdy to my zakładamy  konto użytkownika przy zawieraniu umowy), albo przez administratora  konta (gdy konto użytkownika jest zakładane przez naszego klienta). 

Podanie danych jest warunkiem założenia konta. 

W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, zgodnie z dostępnymi opcjami w ramach konta.  

Ponadto nasz system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników  zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, rejestrując konto  użytkownika. 

Dane przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi konta użytkownika. Po usunięciu konta użytkownika dane trafiają do archiwum na  potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń  związanych z usługą konta użytkownika. 

art. 6 ust. 1 lit. b  RODO
Obsługa umowyZawierając z nami umowy, musisz podać dane niezbędne do realizacji  świadczeń przewidzianych w umowie. 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy — bez tych  danych prawidłowa realizacja umowy nie będzie możliwa. 

W związku z zawarciem umowy może przetwarzać również Twoje inne dane  osobowe także po to, aby wykonać świadczenia przewidziane w umowie,

jaka została zawarta. Zakres tych danych zależy od tego, które dane osobowe  są potrzebne do wykonania umowy. 

W sytuacji, gdy otrzymujemy Twoje dane w ramach wykonywania umowy  np. od podmiotu, który Cię zatrudnia, opieramy taki proces przetwarzania  danych na prawnie uzasadnionym interesie, jaki w tym przypadku stanowi  zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi zawartej umowy. W takim  przypadku możemy przetwarzać Twoje dane identyfikujące oraz dane  kontaktowe. 

Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy. Po wykonaniu  umowy, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową. Dane trafiają  również do dokumentacji księgowej na potrzeby wywiązywania się z  obowiązków podatkowych.

art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, art. 6 ust. 1 lit.  f RODO
Obsługa reklamacji Jeżeli składasz reklamację, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści  reklamacji.  

Podanie danych jest warunkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od  umowy lub reklamacji.  

Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu reklamacyjnego. Po realizacji  takiego procesu, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z procesem reklamacyjnym. Dane trafiają również do dokumentacji księgowej na  potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  właściwymi  

przepisami  

dotyczącymi  

odpowiedzialności za  zgodność z umową,  art. 6 ust. 1 lit. b  RODO

Obsługa komentarzy  / opiniiDodając komentarz / opinię, musisz podać dane niezbędne do publikacji  komentarza / opinii otrzymywania określone w formularzu przeznaczonym  do wystawienia komentarza / opinii. 

Podanie danych jest warunkiem publikacji komentarza / opinii. 

Ponadto, system komentarzy / opinii zapisuje Twój numer IP, z którego  korzystałeś, przesyłając komentarz / opinię. 

System komentarzy / opinii może być obsługiwany przez zewnętrznego  dostawcę. W takiej sytuacji korzystanie z systemu podlega regulaminowi  oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy. Szczegółowe informacje  na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej  używanym przez nas narzędziom. 

Dane przetwarzane są w celu publikacji komentarza / opinii, co stanowi nasz  prawnie uzasadniony interes. 

Dodany przez Ciebie komentarz lub opinia wraz z Twoimi danymi  upublicznionymi w ramach ustawień będzie widoczny na stronie. Komentarz  lub opinię możesz w każdej chwili zmodyfikować oraz usunąć. Usunięty  komentarz /opinia wraz z Twoimi danymi trafia do archiwum na potrzeby  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z  komentarzem / opinią.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kontakt i obsługa  korespondencjiKontaktując się z nami za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji,  np. poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych, chatów itp.,  w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści  korespondencji. 

Podanie danych jest warunkiem nawiązania kontaktu.  

Ponadto, system komunikacji zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś,  przesyłając wiadomość.

System komunikacji (np. czat, komunikator) może być obsługiwany przez  zewnętrznego dostawcę. W takiej sytuacji korzystanie z systemu podlega  regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy.  Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców  znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom. 

Dane przetwarzane są w celu prowadzenia komunikacji, co stanowi nasz  prawnie uzasadniony interes. Po zakończeniu komunikacji, dane trafiają do  archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń związanych z prowadzoną komunikacją.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Realizacja  obowiązków podatkowych i księgowychW związku z wykonywaniem umowy realizujemy także rozmaite obowiązki  podatkowe i księgowe, w szczególności w postaci wystawienia faktury,  włączenia faktury do naszej dokumentacji księgowej, przechowywania  dokumentacji itp.  

Aby wystawić fakturę, przetwarzamy między innymi takie dane, jak imię i  nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, NIP.  

Podanie danych wymaganych prawem podatkowych jest konieczne do  realizacji wskazanych obowiązków.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w związku z  właściwymi  

przepisami prawa  podatkowego

Tworzenie archiwumNa potrzeby naszej działalności możemy tworzyć archiwa: zarówno w  postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej. Do archiwów trafiają dane osobowe, które  przetwarzaliśmy w związku z Tobą, a ich zakres może się różnić w  zależności od tego, jakie dane do nas trafiły i jaki zakres danych uzasadniony  jest pod kątem archiwalnym. W tym przypadku opieramy się na naszym  prawnie uzasadnionym interesie polegającym na porządkowaniu i  organizowaniu nośników danych osobowych.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Obrona, ustalenie lub  dochodzenie roszczeńKorzystanie z naszej platformy, jak również zawarcie umowy z nami, może  rodzić w przyszłości określone roszczenia po naszej lub Twojej stronie. W  związku z tym jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w  celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu  możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym  roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego  dotyczy dane roszczenie. W tym przypadku opieramy się w tym zakresie na  naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na ochronie naszych  interesów.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Tworzenie grup  odbiorców reklamTwój adres e-mail przechowywany w naszej bazie może zostać przesłany do  określonego systemu reklamowego (np. Facebook Ads, LinkedIN Ads) w  celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e mail. 

Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed  przesłaniem go do danego systemu w celu utworzenia grupy odbiorców. 

Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez  dany system reklamowy. 

System reklamowy nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym  reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu  dopasowywania. 

System reklamowy wdraża procesy i procedury zapewniające poufność i  bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów  użytkowników tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem  adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych  zabezpieczeń. Stworzenie grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem Twojego adresu e mail stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, którym w tym przypadku jest  realizacja naszych celów marketingowych.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Obsługa mediów  społecznościowychJeżeli obserwujesz nasze profile w serwisach społecznościowych lub  wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach  społecznościowych, w naturalny sposób widzimy Twoje dane, które są  publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Przetwarzamy te  dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w  celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi nasz prawnie  uzasadniony interes. 

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem prywatnej wiadomości, w  sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści  korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko. Twoje  dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą  przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. 

Może się zdarzyć, że to my będziemy stroną inicjującą kontakt z Tobą za  pośrednictwem mediów społecznościowych, w celu zaoferowania  współpracy, wówczas Twoje dane będą przetwarzane w celu poszukiwania  potencjalnych kontrahentów, oferowania i nawiązywania współpracy, co jest  naszym prawnie uzasadnionym interesem. 

Wiadomości wysłane do nas za pośrednictwem mediów społecznościowych  podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi dostępnych w  ramach poszczególnych serwisów społecznościowych i są dla nas dostępne  do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Masz wgląd do wszystkich  wymienionych z nami wiadomości w zakładce z prywatnymi  wiadomościami. 

Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega  regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci  administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie  od nas, usługi drogą elektroniczną.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Analiza i statystyka z  wykorzystaniem wyłącznie Informacji  AnonimowychProwadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi  dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi  analitycznych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.  Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie  uzasadnionym interesie, który polega na tworzeniu, przeglądaniu i  analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie  w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację  naszych działań. 

Z poziomu narzędzi mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji  nieprzypisanych do konkretnych osób. 

Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców  znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Marketing własny z  wykorzystaniem wyłącznie Informacji  AnonimowychProwadzimy działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi  dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi  marketingowych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.  Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie  uzasadnionym interesie, który polega na tworzeniu prowadzeniu działań  marketingowych w oparciu o Informacje Anonimowe oraz targetowaniu  reklam w ramach zewnętrznych systemów w oparciu o Informacje  Anonimowe, na potrzeby marketingu własnych produktów i usług. Z  poziomu narzędzi mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji  nieprzypisanych do konkretnych osób. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców  znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Organizacja akcji  promocyjnych Aby zwiększyć sprzedaż produktów / usług, możemy prowadzić różne akcje  promocyjne, w tym także we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Zasady  związane z organizacją akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy.  Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać w związku z  organizacją akcji promocyjnej, mogą się różnić w zależności od rodzaju akcji  promocyjnej.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz  prawnie uzasadniony interes, który w tym przypadku stanowi marketing oraz  zwiększanie sprzedaży własnych produktów. 

art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, art. 6 ust. 1 lit.  f RODO
Zapewnienie dodatkowych funkcji z wykorzystaniem  wyłącznie Informacji  AnonimowychNa naszych stronach możem osadzać odtwarzacze wideo lub audio, widgety  społecznościowe, moduł komentarzy, czat, formy newsletterowe lub inne  narzędzia dostarczane przez podmioty trzecie. Wszystkie te narzędzia  przetwarzają Informacje Anonimowe. Przetwarzanie Informacji  Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega w  tym przypadku na zapewnieniu możliwości korzystania z dodatkowych  funkcji na stronie. Z poziomu narzędzi nie mamy wglądu do innych  informacji, ponadto informacje te nie są nam do niczego potrzebne – Informacje Anonimowe są przetwarzane są wyłącznie po to, żeby mogły  działać dodatkowe funkcje. Szczegółowe informacje na temat narzędzi  zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez  nas narzędziom.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Realizacja obowiązków związanych z  ochroną danych  osobowychJako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do realizacji  obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. W związku z tym  możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile jest to niezbędne do  wykonania tych obowiązków (np. w przypadku rozpatrywania Twojego  żądania dotyczącego Twoich danych osobowych). Zakres danych zależy od  tego, jakie dane są nam potrzebne do realizacji obowiązku i udowodnienia  przestrzegania RODO. Ponadto w tym przypadku opieramy się także na  naszym prawnie uzasadnionym interesie, który polega na zabezpieczeniu  danych koniecznych do wykazania rozliczalności.art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, art. 6 ust. 1 lit.  f RODO

 

# 4: Jakie informacje na Twój temat posiadamy? 

Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się  powyżej, w punkcie 3 Polityki prywatności. Pośród danych znajdują się informacje takie jak:  

imię i nazwisko, 

adres e-mail, 

numer telefonu, 

adres IP, 

adres do doręczeń, 

dane do faktury, 

numer rachunku bankowego, 

szczegóły złożonego zamówienia, 

dane zgromadzone w systemie mailingowym, 

dane związane z dodanym komentarzem / opinią, 

informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych, 

informacje zawarte w korespondencji, 

Informacje Anonimowe. 

 

# 5: Czym są „Informacje Anonimowe”? 

Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony. Chodzi w  szczególności o następujące informacje: 

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, 

przeglądane podstrony, 

czas spędzony na stronie, 

przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, 

kliknięcia w poszczególne linki, 

ruchy myszką, 

scrollowania strony, 

źródło, z którego przechodzisz na stronę, 

przedział wieku, w którym się znajdujesz, 

Twoja płeć, 

Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości. 

Twoje zainteresowania lub inne preferencje określone na podstawie aktywności w sieci, 

nagrania wideo Twoich sesji na naszych stronach, 

mapy cieplne ilustrujące Twoje zachowania na naszych stronach. 

Informacja te określane są niniejszej Polityce prywatności jako „Informacje Anonimowe”. 

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na  Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak,  biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników,  z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w  Polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji. 

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji  Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi gromadzących  Informacje Anonimowe mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. 

Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnianie Ci możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych na  stronie. Ponadto Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych, takich  jak ustawianie i targetowanie reklam. 

Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz  polityk prywatności. Mogą być one wykorzystywane przez tych dostawców do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi,  opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania  treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegółowe informacje z tym związane  znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom. 

# 6: Skąd mamy Twoje dane osobowe? 

W większości przypadków sam je nam przekazujesz. Przykładowo dzieje się tak, gdy zawierasz z nami umowę, składasz  zamówienie, przesyłasz reklamację, kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub chatu, a także korzystasz z  funkcjonalności dostępnych na naszej stronie internetowej lub w zewnętrznych serwisach (np. społecznościowych). 

Ponadto część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy. Szczegółowe  informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom. 

W wyjątkowych przypadkach możemy uzyskać Twoje dane osobowe także z innych źródeł, np. w sytuacji, gdy podmiot, który Cię  zatrudnia, wskazuje nam Twoje dane jako osoby do kontaktu w sprawach związanych z zawartą umową, albo gdy reprezentujesz  podmiot, który zawiera z nami umowę. 

# 7: Czy dane są bezpieczne? 

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami  przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy  konieczne usprawnienia. 

# 8: Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych, w  związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu. Pamiętaj, że zakończenie przetwarzania Twoich danych w  ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ  ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub  zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych  w RODO. 

Poniżej znajdziesz opis okresów przetwarzania: 

Konto użytkownika – dane związane z kontem użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta  użytkownika; 

Realizacja zawartej umowy – dane związane z umową są przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania  umowy; 

Reklamacje dotyczące umowy – dane związane z reklamacjami są przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi  reklamacji; 

Komentarze / opinie – dane związane z zamieszczeniem komentarza / opinii będą przetwarzane do czasu, aż nie usuniesz  komentarza lub opinii; 

Kontakt i obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania  kontaktu pomiędzy nami; 

Obowiązki podatkowe i księgowe – dane związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych i księgowych będą  przetwarzane przez czas przewidziany w przepisach prawa podatkowego, najczęściej 5 lat od zakończenia roku  podatkowego; 

Archiwum – dane związane z archiwum będą przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w  archiwum; 

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia  roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w  przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata); 

Grupy odbiorców – dane związane z grupami odbiorców będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego  wniesienia przez Ciebie sprzeciwu; 

Media społecznościowe – zasadniczo, nie mam wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych w mediach  społecznościowych. Są one dostępne w serwisach Facebook, Instagram, YouTube lub LinkedIN na zasadach wynikających  z regulaminu i polityki prywatności tych serwisów. Nie jesteśmy w stanie usunąć Twoich danych z Facebooka, Instagrama,  YouTube lub LinkedIN – możesz zrobić to tylko Ty; 

Analiza i statystyka – dane związane z analityką i statystyką będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub  skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu; 

Marketing własny – dane związane z marketingiem własnym będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub  skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu; 

Organizacja akcji promocyjnych – dane związane z organizacją akcji promocyjnych przetwarzamy przez czas konieczny  do przeprowadzenia akcji promocyjnej; 

Narzędzia dodatkowe – dane związane z narzędziami dodatkowymi będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub  skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu; 

Obowiązki związane z ochroną danych osobowych – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane  do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej  odpowiedzialności jako administratora danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz taką zgodę cofnąć w  każdym czasie: albo poprzez swoje działanie, albo kontaktując się z nami na podane dane kontaktowe. Pamiętaj, że wycofanie  zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

# 9: Kim są odbiorcy danych osobowych? 

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My  również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni  usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to: 

hostingodawca – na potrzeby przechowywania danych na serwerze; 

dostawca systemu CRM – na potrzeby usprawnienia pracy; 

dostawca czatu – na potrzeby kontaktu za pośrednictwem czatu; 

dostawca systemu wyświetlania pop-up’ów – na potrzeby wyświetlania pop-up’ów; 

dostawca systemu do obsługi klienta – na potrzeby usprawnienia procesu obsługi klienta; 

dostawca chmur obliczeniowych – na potrzeby korzystania z rozwiązań chmurowych; 

kancelaria prawna – na potrzeby świadczenia na naszą rzecz usług prawnych; 

obsługa techniczna – na potrzeby prowadzenia prac technicznych dotyczących tych obszarów, w których przetwarzane  są dane; 

pozostali podwykonawcy, w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych – na potrzeby współpracy z różnymi  podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie  związanym z takim dostępem. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą  zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych  osobowych. 

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków  podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty  księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe. 

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub  instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne,  bezpieczeństwa, sądy, prokuratury. 

Gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje  Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane  na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu.  

# 10: Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? 

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich. 

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystujących zasoby  zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony  danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze  standardowych klauzul umownych. 

Aktualnie Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem przez nas z następujących  rozwiązań:

Rodzaj rozwiązania Dostawca rozwiązania Państwo trzecie
System mailingowy Active Campaign USA
System mailingowy MailChimp USA
Poczta elektroniczna Google USA
System komentarzy Disqus USA
Kopia zapasowa danych Google USA
Chat Tawk.to USA
Wyświetlanie pop-up’ów Popt.in UK
System HelpScout Help Scout Inc. USA

 

Oprócz tego, do państw trzecich, w szczególności USA, mogą być przekazywane Informacje Anonimowe gromadzone w związku  z wykorzystywaniem narzędzi wskazanych w załączniku do niniejszej polityki prywatności.  

# 11: Czy korzystamy z profilowania?  

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,  które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Owszem, korzystamy z  narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących,  ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie  wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp. 

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach danej Strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw.  reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii  związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy  behawioralnej, znajdziesz tutaj

# 12: Jakie masz prawa? 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać,  abyśmy je usunęli); 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich  przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub  przetwarzamy je bezpodstawnie); 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na  podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia  zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba  że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są  nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń); 

prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie  nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody;  możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi); 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś; 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz  złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). 

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO. Zachęcamy do  zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są  bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze: jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich  danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do  organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

# 13: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są? 

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie,  smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne  podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone  informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. 

Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw.  cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki  przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem

# 14: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies? 

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego  świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. 

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu  wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na danej Stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się  godzisz, a które chcesz blokować. 

# 15: Czy możesz wyłączyć pliki cookies? 

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub  wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć  zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek. 

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by  informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookies  utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. 

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli  nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp. 

Ponadto w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na  zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej. 

Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony. Zaimplementowaliśmy  specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na  naszych stronach oraz powodować trudności w korzystaniu ze Stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują  cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety, funkcje  społecznościowe zaimplementowane na naszych Stronach mogą być dla Ciebie niedostępne. 

# 16: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych? 

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów naszych  stron, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronach, obsługa form newsletterowych itp. W plikach cookies  własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu  mechanizmu do zarządzania plikami cookies. 

# 17: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane? 

Wykaz narzędzi, które wymagają używania cookies, oraz opis wykorzystywanych cookies znajdziesz w załączniku do niniejszej  Polityki prywatności. 

# 18: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach strony? 

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na  naszych stronach. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej Polityki prywatności. 

# 19: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy? 

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup  docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane  uprzednio w ramach naszych stron. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej Polityki prywatności. 

# 20: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością? 

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach niniejszej Polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych  narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji  w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością. 

ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej; 

wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery; 

dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies; 

tryb incognito w przeglądarce internetowej; 

ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com; 

mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony; 

Google Analytics Opt-out

Google Ads Settings

Facebook Ads Settings

LinkedIN Privacy Settings

Shareaholic Opt-out

HotJar Opt-out

# 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć? 

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą  prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań, by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej  wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu  porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres kontakt@finetto.pl. 

# 22: Czy ta Polityka prywatności może podlegać zmianom? 

Tak, możemy modyfikować tę Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów  prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, o każdej zmianie Polityki prywatności otrzymasz wiadomość. Zmiany  Polityki prywatności zaczynają obowiązywać najwcześniej po 7 dniach. Wszystkie archiwalne wersje Polityki prywatności  podlinkowane są poniżej.

12 

Załącznik do Polityki prywatności 

WYKAZ NARZĘDZI WYKORZYSTUJĄCYCH PLIKI COOKIES

Nazwa narzędzia Opis działania oraz plików cookies
Google Tag  Manager Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC, które to  narzędzie służy do zarządzania tagami i ładowaniem skryptów w ramach strony.  

Google Tag Manager jako narzędzie samo w sobie nie gromadzi żadnych informacji poza tymi, które niezbędne są do  jego prawidłowego działania, ale odpowiada za ładowanie innych skryptów opisanych poniżej.

Google AnalyticsKorzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC. W celu korzystania  z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący  wykorzystuje pliki cookies dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący  Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie. W ramach Google Analytics mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. 

Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom, możemy prowadzić analizy zachowań użytkowników na naszej  stronie internetowej i prowadzić statystyki z tym związane, a następnie wyciągać wnioski z tej statystki w celu  projektowania rozwiązań poprawiających efektywność strony. 

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji,  które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Meta PixelKorzystamy z systemu reklamowego Meta zapewnianego przez amerykańską spółkę Meta Platform Inc. W celu  kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na naszej stronie  zaimplementowaliśmy w ramach strony Pixel Meta, który w sposób automatyczny informacje na temat Twojej  aktywności na naszej stronie przesyłane następnie do systemu reklamowego Meta.  

W ramach systemu reklamowego Meta mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. 

Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach systemu  reklamowego Meta w zależności od Twoich zachowań na naszej stronie oraz prowadzić pomiary skuteczności  realizowanych kampanii reklamowych w celu wyciągania wniosków pozwalających na optymalizację tych kampanii  pod kątem efektywności.  

Spółka Meta Platform Inc. może łączyć informacje zbierane z wykorzystaniem Pixel Meta z innymi informacjami o  Tobie gromadzonymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisów zarządzanych przez spółkę (m.in. Facebook,  Instagram) i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Meta nie są już  zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Meta. Z poziomu swojego  konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne  informacje w tym zakresie.

Facebook ConnectNa naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie  „wtyczkami”, związane z serwisami społecznościowymi zarządzanymi przez amerykańską spółkę Meta Platform Inc.  

Dzięki temu, masz możliwość korzystania z wybranych funkcji społecznościowych na naszych stronach, np. przycisk  lubię to, udostępnij itp.  

Wtyczki gromadzą informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie. Nie mamy dostępu do tych informacji.  Dla nas ważne jest tylko to, żeby wtyczki działały prawidłowo.  

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być wykorzystywane przez Meta Platform Inc. we własnych celach,  takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych  działań, targetowanie reklam, na co nie mamy jednak realnego wpływu. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w  polityce prywatności Meta.

Google AdsKorzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu reklamowego Google zapewnianego przez  amerykańską spółkę Google LLC. Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest  w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej aktywności na  naszej stronie.  

Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w  zależności od Twoich zachowań na naszej stronie.  

Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing  cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do Ciebie reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną,  którą uznamy za właściwą.  

Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu, przeglądania  innych stron internetowych itp. Podkreślamy, że używając Google Ads, korzystamy wyłącznie z Informacji  Anonimowych. 

Używając Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze  reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę. 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po  stronie Google: https://adssettings.google.com/. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z  wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do  zapoznania się z tymi informacjami.

Pinterest Korzystamy z funkcji reklamowych dostępnych w ramach serwisu Pinterest zapewnianego przez amerykańską spółkę  Pinterest, Inc. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na naszej stronie  zaimplementowaliśmy w ramach strony Pinterest Tag, który w sposób automatyczny informacje na temat Twojej  aktywności na naszej stronie przesyłane następnie do systemu reklamowego Pinterest.  

W ramach systemu reklamowego Pinterest mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. 

Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach systemu  reklamowego Pinterest w zależności od Twoich zachowań na naszej stronie oraz prowadzić pomiary skuteczności  realizowanych kampanii reklamowych w celu wyciągania wniosków pozwalających na optymalizację tych kampanii  pod kątem efektywności. 

Informacje gromadzone przez Pinterest Tag wykorzystywane są również przez Pinterest, Inc. w celu dostarczania  reklam i raportowania, poprawy bezpieczeństwa w serwisie Pinterest, badań i rozwoju produktów. Informacje te są  również wykorzystywane do generowania zbiorczych i anonimowych pomiarów dotyczących korzystania z usługi  reklamowej Pinterest, na przykład w celu obliczania całkowitej liczby konwersji dokonanych za pośrednictwem  serwisu Pinterest. Szczegóły w tym zakresie opisane zostały w polityce prywatności Pinterest

Możesz zrezygnować z reklam behawioralnych on-line za pośrednictwem ustawień personalizacji serwisu Pinterest.

LinkedIN Insight  TagKorzystamy z funkcji reklamowych dostępnych w ramach serwisu LinkedIN zapewnianego przez spółkę LinkedIn  Ireland Unlimited Company. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań  na naszej stronie zaimplementowaliśmy w ramach strony LinkedIN Insight Tag, który w sposób automatyczny  informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie przesyłane następnie do systemu reklamowego LinkedIN.  

W ramach systemu reklamowego LinkedIN mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. 

Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach systemu  reklamowego LinkedIN w zależności od Twoich zachowań na naszej stronie oraz prowadzić pomiary skuteczności  realizowanych kampanii reklamowych w celu wyciągania wniosków pozwalających na optymalizację tych kampanii  pod kątem efektywności. 

Informacje gromadzone przez LinkedIN wykorzystywane są również przez LinkedIN. w celu dostarczania reklam i  raportowania, poprawy bezpieczeństwa w serwisie LinkedIN, badań i rozwoju produktów. Informacje te są również  wykorzystywane do generowania zbiorczych i anonimowych pomiarów dotyczących korzystania z usługi reklamowej  LinkedIN, na przykład w celu obliczania całkowitej liczby konwersji dokonanych za pośrednictwem serwisu  LinkedIN. Szczegóły w tym zakresie opisane zostały w polityce prywatności LinkedIN

Możesz zarządzać swoimi ustawieniami prywatności w serwisie LinkedIN tutaj.

ActiveCampaignKorzystamy z systemu mailingowego ActiveCampaign zapewnianego przez amerykańską spółkę ActiveCampaign  LLC. Formularze zapisu na listy mailingowe osadzane na naszych stronach mogą wykorzystywać technologię plików  cookies na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych formularzy oraz mierzenia ich konwersji. Do  informacji gromadzonych w plikach cookies ActiveCampaign w celu prawidłowego funkcjonowania formularzy niemamy dostępu – interesuje nas tylko, żeby formularz działał prawidłowo. Jeżeli chodzi o mierzenie konwersji  formularzy zapisu, mamy dostęp wyłącznie do anonimowych informacji statystycznych. 

Ponadto, korzystamy z dodatkowej funkcji systemu Active Campaign jaką jest śledzenie zachowań na naszych  stronach internetowych osób, które znajdują się w naszych bazach mailingowych. 

W kodzie naszej strony osadzony jest kod śledzący ActiveCampaign, który zbiera informacje na temat Twojej  aktywności na naszej stronie. Jeżeli znajdujesz się w naszej bazie mailingowej, informacje zgromadzone przez kod  śledzący są dla nas dostępne w ramach Twojego profilu użytkownika. W przeciwnym wypadku zebrane informacje  pozostają anonimowe.  

Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail  dopasowane do Twoich potrzeb lub zainteresowań wywnioskowanych z działań podejmowanych w ramach naszej  strony.  

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z gromadzeniem przed kod śledzący ActiveCampaign informacji  na Twój temat, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

MailChimpKorzystamy z systemu mailingowego MailChimp zapewnianego przez amerykańską spółkę The Rocket Science  Group, LLC. Formularze zapisu na listy mailingowe osadzane na naszych stronach mogą wykorzystywać technologię  plików cookies na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych formularzy oraz mierzenia ich konwersji.  Do informacji gromadzonych w plikach cookies MailChimp w celu prawidłowego funkcjonowania formularzy nie  mamy dostępu – interesuje nas tylko, żeby formularz działał prawidłowo. Jeżeli chodzi o mierzenie konwersji  formularzy zapisu, mamy dostęp wyłącznie do anonimowych informacji statystycznych. 

Ponadto, korzystamy z dodatkowej funkcji systemu MailChimp polegającej na integracji systemu mailingowego z  systemem reklamowym Google Ads, co pozwala nam połączyć dane związane z kampaniami reklamowymi Google  Ads z danymi gromadzonymi w systemie MailChimp i przeglądać je zbiorczo w ramach systemu MailChimp. W  związku z tym, w kodzie naszej strony implementowany jest specjalny kod śledzenia JavaScript (snippet) pochodzący  od MailChimp wykorzystywany do aktywacji wspomnianej integracji.  

Ponadto, korzystamy z dodatkowej funkcji systemu MailChimp polegającej na integracji systemu mailingowego z  systemem reklamowym Meta, co pozwala nam połączyć dane związane z kampaniami reklamowymi w systemie Meta  z danymi gromadzonymi w systemie MailChimp i przeglądać je zbiorczo w ramach systemu MailChimp. W związku  z tym, w kodzie naszej strony implementowany jest specjalny kod śledzenia JavaScript (snippet) pochodzący od  MailChimp wykorzystywany do aktywacji wspomnianej integracji.  

Ponadto, korzystamy z dodatkowej funkcji systemu MailChimp polegającej na wysyłaniu retargetowanych maili  zakupowych. Jeżeli klikasz w link zawarty w takim mailu, zapisywany jest na Twoim urządzeniu plik cookie  MailChimp, który pozwala śledzić Twoją aktywność związaną z kliknięciem w ten link.  

Ponadto, korzystamy z dodatkowej funkcji systemu MailChimp polegającej na kontroli częstotliwości wyświetlania  Ci pop-up’ów z formularzami zapisu na listy mailingowe. W tym celu wykorzystywany jest plik cookie MailChimp,  który przechowuje informacje o wyświetleniu Ci pop-up’u w celu niewyświetlania Ci go ponownie przez określony  czas. 

Ponadto, korzystamy z dodatkowej funkcji systemu MailChimp – kreatora stron internetowych. Tworzone w ten  sposób strony internetowe przechowywane są w ramach infrastruktury MailChimp i wykorzystują pliki cookies  MailChimp w celu zapewnienia prawidłowego ich działania oraz zapewniania wglądu do anonimowych statystyk  pozwalających na ocenę efektywności stron.

MailerLiteKorzystamy z systemu mailingowego MailerLite zapewnianego przez irlandzką spółkę MailerLite Limited.  Formularze zapisu na listy mailingowe osadzane na naszych stronach mogą wykorzystywać technologię plików  cookies na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych formularzy oraz mierzenia ich konwersji. Do  informacji gromadzonych w plikach cookies MailerLite w celu prawidłowego funkcjonowania formularzy nie mamy  dostępu – interesuje nas tylko, żeby formularz działał prawidłowo. Jeżeli chodzi o mierzenie konwersji formularzy  zapisu, mamy dostęp wyłącznie do anonimowych informacji statystycznych. 

Ponadto, korzystamy z dodatkowej funkcji systemu MailerLite polegającej na kontroli częstotliwości wyświetlania Ci  pop-up’ów z formularzami zapisu na listy mailingowe. W tym celu wykorzystywany jest plik cookie MailerLite, który  przechowuje informacje o wyświetleniu Ci pop-up’u w celu niewyświetlania Ci go ponownie przez określony czas. 

Ponadto, korzystamy z dodatkowej funkcji systemu MailerLite – kreatora stron internetowych. Tworzone w ten sposób  strony internetowe przechowywane są w ramach infrastruktury MailerLite i wykorzystują pliki cookies MailerLite w  celu zapewnienia prawidłowego ich działania oraz zapewniania wglądu do anonimowych statystyk pozwalających na  ocenę efektywności stron.

Shareaholic Na naszych stronach korzystamy z wtyczki Shareaholic zapewnianej przez amerykańską spółkę Shareaholic Inc.  Wtyczka odpowiada za osadzanie przycisków pozwalających na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych.
Wtyczka wykorzystuje pliki cookies. Nie mamy dostępu do informacji pozyskiwanych za pośrednictwem tych plików  cookies. Dla nas ważne jest tylko to, żeby wtyczka działała prawidłowo. Shareaholic wykorzystuje pliki cookies by usprawniać swoją usługę, optymalizować twoje doświadczenia związane z  korzystaniem z wtyczki, przechowywać ustawienia użytkowników, ale również śledzić zainteresowania i poczynania  użytkowników w celu personalizacji kierowanych następnie reklam.  
DisqusNa naszej stronie wykorzystywany jest system komentarzy Disqus zapewniany przez amerykańską spółkę Disqus, Inc.  Gdy wyświetlasz stronę zawierającą komentarze obsługiwane przez system Disqus, Disqus wysyła jeden lub więcej  plików cookies do Twojego urządzenia, które identyfikują Twoją przeglądarkę internetową.  

Pliki cookies Disqus odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie systemu komentarzy, w szczególności  usprawniają proces logowania się. W ramach plików cookies Disqus gromadzone są również informacje w jaki sposób  korzystasz z naszej strony w celu analizy Twojej aktywności oraz personalizowania wyświetlanych Ci w ramach  systemu Disqus treści, w tym reklam. Nie mamy dostępu do tych informacji. Dla nas ważne jest tylko to, żeby system  komentarzy działał prawidłowo. 

Jeżeli Disqus wyświetla reklamy, korzysta z technologii wspierających ten proces, takich jak Google, Polymorph,  ServeBid, które mogą ustawiać cookies na potrzeby personalizacji marketingu, powiązania reklam z późniejszymi  aktywnościami, limitowania jak często wyświetlane są Ci poszczególne reklamy. 

Pamiętaj, że z systemu komentarzy Disqus korzystasz jako jego własny użytkownik, na podstawie regulaminu oraz  polityki prywatności Disqus. Disqus jest samodzielnym, niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Twoją rzecz  usługi drogą elektroniczną. 

Tawk.to Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy wtyczkę chatu zapewnianą przez amerykańską spółkę Tawk.to, Inc.  Dzięki temu możesz prowadzić z nami bezpośrednią komunikację bez potrzeby wysyłania e-maili czy korzystania z  innych narzędzi komunikacji.  

Wtyczka chatu wykorzystuje pliki cookies Tawk.to w celu zapewnienia prawidłowego działania czatu, zapisania  Twoich preferencji związanych z czatem (np. język) oraz dopasowania automatycznej komunikacji (jeśli takową  ustawimy) do Twojej aktywności na stronie (np. przesłanie Ci określonej treści w zależności od strony, na której  wywołujesz czat). Zebrane w ten sposób informacje mogą być dla nas dostępne w ramach Twojego profilu  użytkownika, który tworzony jest automatycznie przy rozpoczęciu komunikacji poprzez czat.  

Więcej informacji na temat plików cookies Tawk.to znajdziesz tutaj.

YouTubeNa naszych stronach osadzane są widgety YouTube pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube  bezpośrednio z naszych stron. Serwis YouTube obsługiwany jest przez amerykańską spółkę Google LLC.  

Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że  odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz konta Google czy nie jesteś  akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio  przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego  przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i  możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności  Google. 

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu  profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz się wylogować ze swojego konta. Możesz również całkowicie  uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np.  blokowanie skryptów.  

Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na naszych stronach filmami z serwisu  YouTube wykorzystywane są przez Google w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania  widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez YouTube usług, jak również w celach personalizacji  i reklamy. Nie mamy dostępu do tych informacji. Dla nas ważne jest tylko to, żeby odtwarzacz działał prawidłowo. 

Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług świadczonych drogą  elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym, niezależnym od nas podmiotem świadczącym na  Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony  prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube: regulamin i polityka  prywatności

Vimeo Na naszych stronach osadzane są widgety Vimeo pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne na naszych stronach. 

Vimeo obsługiwany jest przez amerykańską spółkę Vimeo.com Inc.  

Gdy odtwarzasz nagranie, Vimeo zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że odtworzyłeś  nagranie z poziomu określonej strony internetowej. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania  i wykorzystania przez Vimeo, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość  dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Vimeo

SoundCloudNa naszych stronach osadzane są widgety SoundCloud pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w serwisie  SoundCloud bezpośrednio z naszych stron. Operatorem serwisu SoundCloud jest niemiecka spółka SoundCloud  Limited. 

Kiedy odwiedzasz stronę z osadzonym widgetem SoundCloud, SoundCloud otrzymuje pewne informacje, w tym  informacje o odwiedzonej witrynie oraz interakcjach z widgetem. SoundCloud i widget mogą Cię rozpoznawać, w  szczególności z wykorzystaniem technologii plików cookies. SoundCloud wykorzystuje gromadzone w ten sposób  informacje do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie  świadczonych przez SoundCloud usług, jak również w celach personalizacji i reklamy. Nie mamy dostępu do tych  informacji. Dla nas ważne jest tylko to, żeby odtwarzacz działał prawidłowo. 

Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie SoundCloud, korzystasz z usług świadczonych drogą  elektroniczną przez SoundCloud. SoundCloud jest samodzielnym, niezależnym od nas podmiotem świadczącym na  Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z SoundCloud, w tym ochrony  prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez SoundCloud: regulamin i polityka  prywatności

Anchor.fmNa naszych stronach osadzane są widgety Anchor.fm pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w serwisie  Anchor.fm bezpośrednio z naszych stron. Operatorem serwisu Anchor.fm jest amerykańska spółka Spotify USA,  Inc.150.  

Kiedy odwiedzasz stronę z osadzonym widgetem Anchor.fm, Anchor.fm otrzymuje pewne informacje, w tym  informacje o odwiedzonej witrynie oraz interakcjach z widgetem Anchor.fm i widget może Cię rozpoznawać, w  szczególności z wykorzystaniem technologii plików cookies. Anchor.fm wykorzystuje gromadzone w ten sposób  informacje do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie  świadczonych przez Anchor.fm usług, jak również w celach personalizacji i reklamy. Nie mamy dostępu do tych  informacji. Dla nas ważne jest tylko to, żeby odtwarzacz działał prawidłowo. 

Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie Anchor.fm, korzystasz z usług świadczonych drogą  elektroniczną przez Anchor.fm. Anchor.fm jest samodzielnym, niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Twoją  rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z Anchor.fm, w tym ochrony prywatności,  możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez Anchor.fm: regulamin i polityka prywatności.

Popt.inNa naszej stronie internetowej wykorzystujemy narzędzie Popt.in zapewniane przez brytyjską spółkę Popt.in Ltd.  Dzięki temu, możemy wyświetlać Ci pop-up’y skłaniające do podjęcia określonej akcji (np. zakup, zapis do  newslettera).  

Mechanizm pop-up’ów wykorzystuje pliki cookies Popt.in w celu zapewnienia prawidłowego działania pop-up’ów,  kontroli częstotliwości wyświetlania Ci danego pop-up’u i budowania anonimowych statystyk dotyczących konwersji  pop-up’ów. Jeżeli chodzi o informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies, mamy dostęp wyłącznie  do anonimowych statystyk dotyczących konwersji.  

Jeżeli pop-up ma na celu uzyskanie od Ciebie jakiś informacji (np. adres e-mail, numer telefonu itp.), informacje te  również przechowywane są w bazie Popt.in. 

Więcej informacji na temat informacji gromadzonych przez Popt.in znajdziesz tutaj.

TradeTrackerTradeTracker jest narzędziem, które wykorzystujemy do tzw. marketingu afiliacyjnego. Narzędzie zapewniane jest  przez spółkę TRADETRACKER INTERNETIONAL B.V.  

Przez „marketing afiliacyjny” należy rozumieć działania marketingowe polegające na współpracy z różnymi  partnerami biznesowymi za pośrednictwem platformy TradeTracker. My jako sprzedawca (reklamodawca) jesteśmy zainteresowani docieraniem do jak najszerszych grup odbiorców, natomiast nasi partnerzy biznesowi (wydawcy)  osiągają zysk poprzez polecanie naszej strony oraz produktów w ramach różnych działań marketingowych.  

Współpraca z partnerami biznesowymi wymaga rozliczenia sprzedaży dokonywanej w ramach naszej strony. Stąd też  na stronach internetowych zostały zaimplementowane mechanizmy umożliwiające analizowanie sprzedaży w ramach  narzędzi TradeTracker. Mechanizmy te wykorzystują technologię plików cookies. Na potrzeby dokonywania rozliczeń  wykorzystujemy wyłącznie Informacje Anonimowe związane ze sprzedażą — ani TradeTracker, ani poszczególni  partnerzy biznesowi nie otrzymują danych klientów, danych o szczegółach zamówień itp.  

Więcej informacji na temat przetwarzania informacji za pośrednictwem plików cookies TradeTracker znajdziesz tutaj.

HotjarKorzystamy z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować naszą stronę pod kątem  Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej. Narzędzie zapewniane jest przez spółkę Hotjar Limited. 

Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej  stronie, jak również wygenerowanie tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Hotjar nie mamy dostępu do informacji,  które pozwalają nam na Twoją identyfikację, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy przeznaczonych do przekazywania danych osobowych.  

W celu korzystania z Hotjar zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Hotjar. Kod  śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje  przechowywane są przez Hotjar w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my wykorzystujemy  tych informacji do Twojej identyfikacji. 

Możesz sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar Twojego profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar informacji  na temat Twojego korzystania z naszej strony oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar tutaj

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Hotjar, zachęcamy do  zapoznania się z polityką prywatności Hotjar.

Microsoft ClarityKorzystamy z narzędzia Microsoft Clarity, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować naszą stronę  pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej. Narzędzie zapewniane jest przez spółkę Microsoft  Corporation.  

Microsoft Clarity rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego  ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowanie tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Microsoft Clarity nie  mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, ponieważ Microsoft Clarity nie rejestruje  procesu wypełnienia formularzy przeznaczonych do przekazywania danych osobowych.  

W celu korzystania z Microsoft Clarity zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący  Microsoft Clarity. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Microsoft Corporation. Zgromadzone w ramach  plików cookies informacje przechowywane są przez Microsoft w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani  Microsoft, ani my wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji. 

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Microsoft Clarity,  zachęcamy do zapoznania się z tymi wyjaśnieniami.

POBIERZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI – FINETTO W PDF

Doradca finansowy

 

Doradztwo finansowe dla firm dostępne w 50 oddziałach na terenie całej Polski.

Jesteśmy partnerem jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce Dom Kredytowy

NOTUS S.A. Ponad 25 banków w jednym miejscu!

Znalezienie odpowiedniego kredytu, leasingu lub innego produktu finansowego dla firmy jest
złożonym procesem. Chociaż sama procedura wygląda podobnie, jak przy produktach finansowych
dla osób fizycznych, to jednak w przypadku firmy istotne są jeszcze takie kwestie jak długość
funkcjonowania firmy, branża, jej perspektywy rozwoju i oczywiście sytuacja finansowa.

Finetto przy współpracy z Notus Doradcy Finansowi prowadzi usługi doradztwa finansowego dla
podmiotów gospodarczych. Odpowiednie instrumenty finansowe dla danego podmiotu
gospodarczego dopasowują z szerokiej oferty banków, firm leasingowych oraz instytucji
faktoringowych.

Proponowane przez Notus Doradcy Finansowi rozwiązania finansowe obejmują następujące
produkty:

kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, leasing operacyjne, leasing finansowych, faktoring z
regresem, faktoring pełny, faktoring odwrotny, faktoring eksportowy.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy

pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu

niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy
pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu
niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

gradient-tick