ubezpieczenia-icon

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Jest to ubezpieczenie, obejmujące odpowiedzialność cywilną osób za nieumyślne szkody wyrządzone osobom trzecim w życiu prywatnym (nie związane z prowadzona działalnością zawodową) lub w związku z posiadaniem mienia.
Zakłady ubezpieczeń wprowadzają możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka. Należą do nich na przykład:

1. Szkody spowodowane zalaniem mienia sąsiadów mieszkających pod nami
2. szkody spowodowane zatrudnieniem pomocy domowej, ogrodnika, opiekunki do dzieci,
3. szkody spowodowane przez posiadane dzieci lub zwierzęta domowe,
4. odpowiedzialność z tytułu najmu nieruchomości,
5. odpowiedzialność z tytułu posiadania dodatkowych nieruchomości (innych niż te aktualnie zamieszkiwane),
6. szkody spowodowane przez łodzie, jachty, żaglówki,
7. szkody spowodowane użyciem broni palnej,
8. szkody powstałe zagranicą, oraz
9. niektóre warunki przewidują szkody wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa lub uprawianiem sportu w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych.

grid-box4-a