finetto logo
INFOLINIA
+48 530 800 559
+48 32 411 46 05
ksiegowosc-ison

Księgowość

Przekaż nam swoją księgowość i nie martw się o terminy.

Poznaj ofertę na księgowość: +48530800559

Biuro rachunkowe Finetto zapewni Ci:

doc-icon

Wygodę w obsłudze księgowości

Dokumenty możesz wysłać elektronicznie, pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście. Ty otrzymujesz gotowe rozliczenie - wysyłamy je online. Poprzez aplikację sprawdzisz również przychody oraz wydatki wraz z ich statusem.

stamp-icon

Dedykowanych ekspertów

Przydzielamy Ci osobistego księgowego, a także doradcę finansowego. Korzystasz z ich usług zawsze, gdy potrzebujesz. W razie potrzeby - reprezentujemy Cię przed Urzędem Skarbowym i ZUSem, w trakcie kontroli - na każdym jej etapie.

Dodatkowe
narzędzia

Dzięki bezpłatnym dodatkom samodzielnie poprowadzisz rachunki, wystawisz faktury, będziesz zarządzał stanem magazynowym. Wyręczymy Cię także w procesie zakładania nowej działalności.

Śpisz spokojnie, bo troszczymy się o wszystkie sprawy związane z Twoją księgowością.

A to wszystko już od 150 zł!
devices-img
Co otrzymasz?

W ramach pakietu otrzymasz dodatkowo dostęp do funkcjonalnych narzędzi i usług, które umożliwią Ci:

 • yellow-tick-icon
  samodzielne prowadzenie rozliczeń,
 • yellow-tick-icon
  wystawianie faktur,
 • yellow-tick-icon
  zarządzanie magazynem,
 • yellow-tick-icon
  ułatwią proces zakładania działalności.
Dedykowany księgowy

Korzystaj z pomocy profesjonalisty zawsze wtedy, gdy potrzebujesz. Zadaj pytanie na czacie lub wideokonferencji.

livechat-img
Zakładamy firmę
Funkcjonalny biznes

Prowadzenie księgowości z Finetto pozwoli Ci na osiągniecie pełnej kontroli nad Twoim przedsiębiorstwem. Analizuj, planuj i kontroluj finanse firmy. Korzystaj z pakietu bezpłatnych dodatków.

Doradca finansowy

 

Doradztwo finansowe dla firm dostępne w 50 oddziałach na terenie całej Polski.

Jesteśmy partnerem jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce Dom Kredytowy

NOTUS S.A. Ponad 25 banków w jednym miejscu!

Znalezienie odpowiedniego kredytu, leasingu lub innego produktu finansowego dla firmy jest
złożonym procesem. Chociaż sama procedura wygląda podobnie, jak przy produktach finansowych
dla osób fizycznych, to jednak w przypadku firmy istotne są jeszcze takie kwestie jak długość
funkcjonowania firmy, branża, jej perspektywy rozwoju i oczywiście sytuacja finansowa.

Finetto przy współpracy z Notus Doradcy Finansowi prowadzi usługi doradztwa finansowego dla
podmiotów gospodarczych. Odpowiednie instrumenty finansowe dla danego podmiotu
gospodarczego dopasowują z szerokiej oferty banków, firm leasingowych oraz instytucji
faktoringowych.

Proponowane przez Notus Doradcy Finansowi rozwiązania finansowe obejmują następujące
produkty:

kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, leasing operacyjne, leasing finansowych, faktoring z
regresem, faktoring pełny, faktoring odwrotny, faktoring eksportowy.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy

pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu

niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy
pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu
niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

gradient-tick

Dedykowany księgowy


Decydując się na prowadzenie księgowości w Finetto otrzymujesz wsparcie dedykowanego księgowego, który zapewni Twojej firmie obsługę najwyższej jakości.

W Finetto otrzymasz znacznie więcej niż w zwykłym biurze rachunkowym. W cenie usług księgowych otrzymasz na platformie Finetto m.in.: wyniki finansowe na bieżąco od swojego dedykowanego księgowego, comiesięczną KPiR, bilans firmy, comiesięczny rachunek zysków i strat, doradztwo finansowe, obsługę prawną, dostęp do kredytów w ponad 25 banków oraz ponad 40 innych instytucji finansowych, windykację należności oraz wiele innych…

W ramach bieżącej obsługi prowadzimy kontrolę Twojej firmy w Urzędzie Skarbowym.

Biuro Rachunkowe Finetto oferuje pełen zakres usług księgowych, a w szczególności:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych

– prowadzenie książki przychodów i rozchodów

– prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

– prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS

– prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych

– rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT oraz deklaracji ZUS

– sporządzanie zeznań podatkowych na koniec roku PIT-36, PIT-36L,PIT-37, PIT-28,

– sporządzanie sprawozdawczości GUS, NBP

– przygotowanie dokumentacji do refundacji z PFRON składek na ubezpieczenie społeczne
osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz dokumentacji do
dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

– sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy w formie
uzgodnionej z klientem

– reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS

– pomoc przy zakładaniu i likwidowaniu działalności

– Refundacja PFRON

– Rozliczanie dotacji

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

– kontrola nad kompletnością, prawidłowością oraz terminowością prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki

– prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne,
pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych,
ewidencje podatku od towarów i usług )

– sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości
(bilans, rachunek wyników, zmiany na kapitale, przepływy pieniężne, podatek dochodowy
odroczony)

– opracowanie i wdrażanie zasad polityki rachunkowości

– dokonywanie wyceny aktywów i pasywów

– przygotowywanie kalkulacji oraz deklaracji podatkowych (CIT-2, CIT-10,CIT-8, IFT,VAT-7,VAT-UE,PIT-4R)

– współpraca z audytorami oraz organami kontroli skarbowej

– sprawozdawczość INTRASTAT

– sprawozdawczość statystyczna GUS oraz NBP

– przygotowywanie raportów na potrzeby zarządzania

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji zakupu

– prowadzenie ewidencji sprzedaży

– prowadzenie ewidencji środków trwałych

– prowadzenie ewidencji wyposażenia

– sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K

– prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu tzw.”kilometrówka”

– prowadzenie ewidencji zatrudnienia oraz kart przychodów

– pełna obsługa ZUS: sporządzanie comiesięcznych deklaracji, informowanie o należnych
opłatach

– kompleksowe sporządzanie i rozliczanie płac pracowników (wynagrodzenia, nadgodziny,
zwolnienia lekarskie, nieobecności, urlopy)

– rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych

– rozliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych

– nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

– prowadzenie ewidencji przychodów

– prowadzenie wykazu środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych oraz
prawnych prowadzenie

– ewidencji przebiegu pojazdu tzw.”kilometrówka”

– prowadzenie ewidencji zatrudnienia oraz kart przychodów

– rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych

– nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych

Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT

– Rejestr sprzedaży VAT

– Rejestr zakupu VAT

– Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych

– Rozliczanie transakcji trójstronnych

– Eksport towarów

– Import towarów i usług

– Rozliczanie transakcji transgranicznych

Prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS

– Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy

– Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu
zatrudnienia

– Naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wyliczanie przysługujących im urlopów oraz
innych świadczeń pracowniczych

– Sporządzanie list płac

– Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych

– Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych
raportów miesięcznych

– Sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT 8B PIT- 4R

– Przygotowanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i
pracowniczych Obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych

– Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw
pokontrolnych

gradient-tick