Poradnik użytkownika Panel klienta biura rachunkowego

Panel użytkownika Internetowej księgowości

 

Panel użytkownika Internetowej księgowości przeznaczony jest dla klientów biura rachunkowego.  W panelu użytkownika Internetowej księgowości zachodzą procesy wymiany danych  Klient-> Biuro rachunkowe oraz Biuro rachunkowe -> Klient.

 

 

Logowanie do systemu

W celu zalogowania się do Panelu użytkownika Internetowej księgowości należy przejść pod adres strony internetowej:

https://panel.finetto.pl/  – dla połączeń szyfrowanych certyfikatem SSL

http://panel.finetto.pl/ – dla połączeń nieszyfrowanych

 

Rysunek 1 Ekran logowania

Adres e-mail to login użytkownika.

Hasło – zostaje nadane przez klienta podczas pierwszego logowania do systemu za pomocą  użycia  linku aktywującego wygenerowanego przez administratora systemu.

 

Opcja „Nie wylogowuj mnie” – brak automatycznego wylogowania po określonym czasie.

Użytkownik posiada możliwość zmiany hasła w przypadku nie posiadania hasła do systemu poprzez opcję „Nie pamiętam hasła”.

Użycie opcji „Nie pamiętam hasła” powoduje wysłanie email z linkiem aktywacyjnym umożliwiającym zdefiniowanie nowego hasła.

Wersja demo

Wersja demo służy do prezentacji systemu dla klientów nie posiadających  konta w systemie.

Wersja ta pozwala klientowi na zalogowanie się do systemu i korzystanie z niego jako użytkownik nie mogący wprowadzać zmian w ustawieniach konta .

Praca w systemie demo sygnalizowana jest czerwoną wstążką w prawym  górnym narożniku systemu.

 

Pulpit systemu

Użytkownik po poprawnym zalogowaniu się do systemu kierowany jest na Pulpit systemu.

Pulpit jest miejscem skąd użytkownik ma dostęp do najważniejszych skrótowych informacji dotyczących  jego firmy.

Dane prezentowane są w blokach, które użytkownik może wyłączyć:

 • Bieżące zadania
 • Zobowiązanie ZUS i US
 • Należności do uregulowania
 • Dokumenty magazynowe
 • Status przesyłek
 • Kalendarz

Oraz w blokach które nie mogą zostać wyłączone przez użytkownika:

 • Powiadomienia Finetto
 • Należności Finetto – nieopłacone faktury
 • Bilans

 

„Na skróty”  jest opcją pomagającą użytkownik na szybkie dotarcie  do najczęściej wykorzystywanych funkcji systemu:

 • Faktura VAT
 • Faktura Proforma
 • Prześlij fakturę
 • Nowy pojazd
 • Dodaj przejazd
 • Nowy produkt
 • Nowy pracownik
 • Nowe zadanie
 • Zamów kuriera

 

„Miesiąc księgowy” określa  dla jakiego miesiąca księgowego mają zostać zaliczone czynności podatkowe wykonywane w danym momencie w systemie. Miesiąc księgowy powoduje również  ustawianie filtrów wyszukiwania po miesiącu  na innych podstronach systemu na wartość jaka została zdefiniowana w Miesiącu księgowym.

 

Opcja „Szybka faktura” pozwala na łatwy dostęp do funkcji wystawiania dokumentów przychodowych:

Dla płatnika Vat:

 • Faktura VAT
 • Faktura Proforma
 • Dowód wewnętrzny
 • Faktura cykliczna
 • Faktura wewnątrzwspólnotowa
 • Faktura eksportowa

Dla płatnika nie będącego podatnikiem Vat:

 • Faktura
 • Faktura Proforma
 • Dowód wewnętrzny
 • Faktura cykliczna
 • Faktura wewnątrzwspólnotowa
 • Faktura eksportowa

 

 

Przychody

Moduł przychody pozwala na zarządzanie przychodami firmy poprzez m.in. wystawianie dokumentów przychodowych oraz wprowadzanie wpłat od kontrahentów.

Zestawienie dokumentów

Zestawienie dokumentów wyświetla zbiór wszystkich dokumentów przychodowych  wraz z dostępnymi dla nich opcjami w formie tabeli.

Domyślnie dane wyświetlane są dla ustawionego przez użytkownika miesiąca księgowego.

Istnieje możliwość zmiany miesiąca dla którego dane są prezentowane poprzez wybranie go z listy rozwijanej. Dostępna jest także opcja „Wszystkie” prezentująca dane z całego wybranego roku.

Szybkie nałożenie filtrów wyświetlania możliwe jest dzięki funkcji Pokaż:

 • VAT
 • proforma
 • korygujące
 • wewn.
 • eksportowe
 • wewnątrzwspólnotowe
 • zaliczkowe

Funkcja wyszukaj fakturę umożliwia wyszukanie dokumentu przychodowego na podstawie parametrów:

 • Numer, kontrahent lub kwota
 • Typ
 • Status płatności
 • Data od i do
 • Faktury po terminie

Funkcja „Drukuj zestawienie” umożliwia wydruk  dokumentów aktualnie wyświetlanych na ekranie przez system ( uwzględniając wszystkie nałożone filtry).

Funkcja „Drukuj faktury” umożliwia wydruk za pomocą jednego kliknięcia wszystkich wystawionych dokumentów w wybranym miesiącu księgowym.

Funkcja „Wystaw dokument” umożliwia wystawienie dokumentu przychodowego :

Dla płatnika VAT:

 • Faktura VAT
 • Faktura Proforma
 • Dowód wewnętrzny
 • Faktura cykliczna
 • Faktura eksportowa
 • Faktura wewnątrzwspólnotowa

Dla podatnika niebędącego płatnikiem VAT:

 • Faktura
 • Faktura Proforma
 • Dowód wewnętrzny
 • Faktura cykliczna
 • Faktura eksportowa
 • Faktura wewnątrzwspólnotowa

Dostępne opcje dla wystawionych dokumentów przychodowych w polu Opcje:

 • Edytuj – umożliwia edycje dokumentu w nie zablokowanym miesiącu księgowym
 • Drukuj – wydruk/ eksport do PDF dokumentu
 • Drukuj duplikat – wydruk/ eksport do PDF dokumentu z adnotacja duplikatu
 • Wystaw podobną- tworzenie nowego dokumentu z parametrami jak w dokumencie pierwotnym
 • Wystaw fakturę korygującą- tworzenie faktury korygującej do dokumentu
 • Windykacja – zlecenie prawnikowi windykacji dokumentu
 • Prześlij emailem – wysyłka pod wskazany adres mailem dokumentu
 • Wprowadź wpłatę
 • Usuń – tylko dla ostatniej wystawionej faktury
 • Wezwanie do zapłaty – wydruk lub wysyłka mailem wezwania do zapłaty

 

Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży

Faktura VAT

Numer faktury nowej Fakturze nadany zostaje zgodnie z parametrami zdefiniowanymi w Ustawieniach użytkownika- Serie numeracji faktur.

Zdefiniowanie wszystkich parametrów  faktury następuje na jednej podstronie systemu.

Dodanie kontrahenta do faktury  może odbyć się na dwa sposoby:

– ręczne uzupełnienie formularza z polami definiującymi kontrahenta

– pobranie danych z portalu GUS uzupełniając wyłącznie  NIP lub REGON kontrahenta. W niektórych  sytuacjach może  zaistnieć  konieczność przepisania   kodu Captcha w celu pobrania danych z portalu GUS.

W przypadku  gdy kontrahent został już wcześniej zapisany na liście kontrahentów  wybór kontrahenta do faktury następuje z listy.

Dodanie towaru/usługi może odbywać się na dwa sposoby:

– poprzez wybranie produktu z magazynu (Użycie opcji „Dodaj produkt z magazynu”)

– poprzez ręczne wpisanie nazwy towaru/usługi.

Cena produktu może być podana jako wartość netto bądź brutto w odpowiednim polu. Następuje automatyczne przeliczenie wartości.

Opcja „Dodaj do zdefiniowanych”   powoduje przełączenie do widoku ustawiania parametrów Faktury zdefiniowanej z aktualnie uzupełnionymi danymi.

Pozostałe parametry Faktury VAT:

 • Waluta
 • Metoda płatności
 • Kurs waluty , z dnia:
 • Osoba wystawiająca fakturę
 • Uwagi
 • Zapłacono
 • Pozostało do zapłaty
 • Odwrotne obciążenie

Faktura proforma

Umożliwia zdefiniowanie nowej Faktury typu Proforma.  Definiowanie poszczególnych parametrów odbywa się analogicznie jak w przypadku definiowania parametrów faktury Vat.

Dokument wewnętrzny

Umożliwia zdefiniowanie nowego Dokumentu wewnętrznego.  Definiowanie poszczególnych parametrów odbywa się analogicznie jak w przypadku definiowania parametrów faktury Vat.

Faktura eksportowa

Umożliwia zdefiniowanie nowej Faktury eksportowej.  Definiowanie poszczególnych parametrów odbywa się analogicznie jak w przypadku definiowania parametrów faktury Vat.

Faktura wewnątrzwspólnotowa

Umożliwia zdefiniowanie nowej Faktury wewnątrzwspólnotowej.  Definiowanie poszczególnych parametrów odbywa się analogicznie jak w przypadku definiowania parametrów faktury Vat.

Faktura cykliczna

Omówiona w dziale definiowania faktury cyklicznej.

 

Faktury cykliczne

Istnieje możliwość zdefiniowania faktury Vat, która automatycznie będzie wystawiana w zdefiniowanym okresie.

Okno definiowania faktury cyklicznie zbliżone jest do okna tworzenia nowej faktury.

Parametry specyficzne dla faktury cyklicznej to:

 • Adnotacja – definicja dodatkowego znacznika w numeracji faktury. Numer dla faktury nadawany jest przez system dopiero w momencie jej wystawienia.
 • Częstotliwość wystawiania Faktury
 • Okres wystawiania faktury.

Nazwa towaru/ usługi może zawierać zmienna nazwę okresu  w jakim  faktura jest wystawiana.

Aby uzyskać dopisek o okresie za jaki faktur jest wystawiana wstaw w nazwie produktu znacznik:

{p} – Poprzedni okres;

{n} – Obecny okres,

Znacznik zostanie zamieniony na dopisek np. kwiecień 2015, I kwartał 2015, Rok 2015.

Zmiennej nazwy okresu w ten sam sposób można używać również w polu „Uwagi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienia

Zamówienia pozwalają na zdefiniowanie nowego  Zamówienia od klienta, rozliczanie  płatności danego zamówienia fakturami zaliczkowymi oraz fakturą końcową.

 

W celu wystawienia faktury zaliczkowej dla zamówienia użyj opcji „Wystaw fakturę  zaliczkową”.

Tworzenie faktury zaliczkowej jest analogiczne  to  tworzenia faktury Vat.  Na fakturze zaliczkowej umieszczona zostanie informacja o numerze zamówienia do którego faktura zaliczkowa jest przypisana  oraz dane o zamówieniu.

Do zamówienia  możliwe jest wystawienie dowolnej ilości faktur zaliczkowych.

Zamówienie zostaje zakończone faktura końcową, na której  widnieją informacje  o zamówieniu oraz  wystawionych fakturach zaliczkowych.

 

Faktura zdefiniowana

Faktura zdefiniowana jest szablonem faktury Vat której  dane typu kontrahent, pozycje  fv, kwoty zostały wcześniej ustalone.

Fakturę zdefiniowaną można stworzyć przy użyciu opcji „Nowa faktura zdefiniowana” lub podczas wystawiania faktury Vat za pomocą opcji „Dodaj do zdefiniowanych”.

Wystawienie faktury Vat z faktury zdefiniowanej możliwe jest przy użyciu opcji „Wystaw fakturę VAT”. Nowa faktura stworzona z Faktury zdefiniowanej posiada uzupełnione pola wcześniej ustalone w Fakturze zdefiniowanej z możliwością ich edycji przed wystawieniem faktury Vat.

 

 

Wydatki

Wydatki

Zawiera zestawienie dokumentów kosztowych firmy.

Zestawienie zawiera dane:

 • Numer dokumentu
 • Nazwa firmy
 • Opis
 • Data wystawienia
 • Termin płatności
 • Pozostało
 • Wartość netto
 • Wartość brutto
 • Status

Istnieje możliwość wyświetlenie  wydatków dla wybranego miesiąca  bądź roku.

Możliwy jest wydruku/ pobrania PDF  zestawienia za wybrany miesiąc/ rok poprzez użycie opcji „Drukuj zestawienie”.

Funkcja wyszukaj fakturę umożliwia wyszukanie dokumentów na podstawie parametrów:

 • Numer, kontrahent lub kwota
 • Typ
 • Status płatności
 • Data od i do

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

Przesłane pliki

Istnieje możliwość przekazania dokumentów związanych z wydatkami firmy w formie elektronicznej poprzez system do Biura rachunkowego.

Zestawienie przesłanych plików zawiera dane:

 • Nazwa pliku
 • Nadawca
 • Data wysłania
 • Opis

Pracownik biura rachunkowego informowany jest przesłaniu plików przez klienta.

Istnieje możliwość przesłania  plików w formacie:

 • PDF
 • JPG / JPEG
 • PNG

Istnieje możliwość  przesłania wielu plików w jednej paczce.

Zestawienie przesłanych plików wyświetlane jest z podziałem na miesiące kalendarzowe.

 

Dowody wewnętrzne

Zawiera zestawienie dowodów wewnętrznych dla wydatków firmy.

Zestawienie zawiera dane:

 • Numer
 • Data wystawienia
 • Wartość brutto

Istnieje możliwość wyświetlenie  dowodów wewnętrznych dla wybranego miesiąca  bądź roku.

Możliwy jest wydruku/ pobrania PDF  zestawienia za wybrany miesiąc/ rok poprzez użycie opcji „Drukuj zestawienie”.

Funkcja „Nowy dowód wewnętrzny” pozwala utworzyć nowy dokument dowodu wewnętrznego.

 

 

Pojazdy

Pojazdy

Zawiera zestawienie pojazdów wykorzystywanych w firmie.

Zestawienie zawiera dane:

 • Nazwa
 • Nr rejestracyjny
 • Właściciel
 • Rodzaj

Istnieje możliwość wyszukiwania pojazdów po nadanej mu nazwie.

Możliwy jest wydruku/ pobrania PDF  zestawienia  poprzez użycie opcji „Drukuj zestawienie”.

Funkcja „Dodaj pojazd” pozwala utworzyć nowy pojazd w systemie.

W celu dodania nowego pojazdu należy zdefiniować:

 • Nazwa
 • Nr rejestracyjny
 • Właściciel
 • Rodzaj

 

Rachunki

Zawiera zestawienie wydatków związanych z eksploatacją pojazdów.

Zestawienie zawiera dane:

 • Data
 • Numer
 • Samochód
 • Komentarz
 • Wartość

 

Istnieje możliwość wyświetlenie  wydatków dla wybranego miesiąca  bądź roku.

Możliwy jest wydruku/ pobrania PDF  zestawienia za wybrany miesiąc/ rok poprzez użycie opcji „Drukuj zestawienie”.

Funkcja wyszukaj umożliwia wyszukanie wydatków po numerze.

Funkcja „Nowy rachunek” pozwala dodać nowy wydatek związany z eksploatacją pojazdu.

W celu dodania nowego wydatku należy zdefiniować:

 • Data
 • Numer
 • Samochód
 • Komentarz
 • Wartość.

 

Przejazdy

Zawiera zestawienie przejazdów pojazdów eksploatowanych w firmie.

Zestawienie zawiera dane:

 • Data
 • Pojazd
 • Trasa
 • Długość trasy
 • Cel
 • Wartość

Istnieje możliwość wyświetlenie  przejazdów dla wybranego miesiąca  bądź roku.

Możliwy jest wydruku/ pobrania PDF  zestawienia za wybrany miesiąc/ rok poprzez użycie opcji „Drukuj zestawienie”.

Funkcja wyszukaj umożliwia wyszukanie przejazdów określonego pojazdu.

Funkcja „Nowy przejazd” pozwala dodać nowy przejazd związany z eksploatacją pojazdu w firmie.

W celu dodania nowego wydatku należy zdefiniować:

 • Data
 • Pojazd
 • Trasa
 • Długość trasy
 • Cel
 • Wartość

 

 

Ewidencje

Ewidencja Sprzedaży

Zawiera zestawienie sprzedaży z rejestru VAT firmy.

Zestawienie zawiera dane:

 • Nabywca
 • Data sprzedaży
 • Numer
 • Opis
 • Wartość netto
 • Wartość VAT
 • Wartość brutto.

Istnieje możliwość wyświetlenie  rejestru Vat sprzedaży dla wybranego miesiąca  bądź roku.

Możliwy jest wydruku/ pobrania PDF  zestawienia za wybrany miesiąc/ rok poprzez użycie opcji „Drukuj zestawienie”.

Funkcja wyszukaj  umożliwia wyszukanie dokumentów na podstawie parametrów:

 • Nabywca
 • Numer

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

 

 

 

Ewidencja Zakupów

Zawiera zestawienie zakupów z rejestru VAT firmy.

Zestawienie zawiera dane:

 • Sprzedawca
 • Data odliczenia
 • Numer
 • Opis
 • Wartość netto
 • Wartość VAT
 • Wartość brutto

Istnieje możliwość wyświetlenie  rejestru Vat zakupów dla wybranego miesiąca  bądź roku.

Możliwy jest wydruku/ pobrania PDF  zestawienia za wybrany miesiąc/ rok poprzez użycie opcji „Drukuj zestawienie”.

Funkcja wyszukaj  umożliwia wyszukanie dokumentów na podstawie parametrów:

 • Sprzedawca
 • Numer

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

 

Rozrachunki (tylko Pełna księgowość)

Potwierdzenia sald w systemie Finetto można łatwo wyświetlić jako raport dostępny w module Rozrachunki.

Na kolejnych podstronach istnieje możliwość wyświetlenia rozrachunków z:

 • Wszyscy
 • Kontrahenci
 • Pracownicy
 • Urzędy
 • Pozostałe konta

Zestawienie rozrachunków zawiera dane:

 • Termin
 • Kwota
 • Podmiot
 • Data okr.
 • Nr dokumentu

Każdy z widoków może zostać przefiltrowany wg parametrów:

 • Typ rozrachunków: Należności i zobowiązania
 • Stan rozrachunków: Rozliczone, Nierozliczone

Istnieje możliwość wyszukania rozrachunków dla zdefiniowanego podmiotu za pomocą opcji Szukaj.

 

 

Raporty (tylko pełna księgowość)

Dostępne tylko dla  firm na Pełnych Księgach.

Zawierają  raporty dla:

 • Obroty kont aktywnych
 • Bilans
 • Raport zysków i strat

Na zestawieniu kliknięcie w wiersz za odpowiedni okres powoduje otwarcie raportu w formacie PDF.

Możliwy jest podgląd  zestawienia za wybrany rok/wszystkich lat poprzez wybranie odpowiedniego roku z listy rozwijanej.

Funkcja wyszukaj  umożliwia wyszukanie dokumentów na podstawie parametrów:

 • Uwagi

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

 

Ewidencja przychodów (tylko dla ryczałtu)

Zawiera zestawienie przychodów firmy rozliczanej na zasadach Ryczałtu.

Zestawienie zawiera dane:

 • Data uzyskania przychodu
 • Nr dowodu
 • Kontrahent
 • Opis
 • Kwota

 

Istnieje możliwość wyświetlenia  zestawienia  dla wybranego miesiąca  bądź roku.

Możliwy jest wydruku/ pobrania PDF  zestawienia za wybrany miesiąc/ rok poprzez użycie opcji „Drukuj zestawienie”.

Wydruk / Pobranie PDF powoduje wyświetlenie zestawienia w kolumnach odpowiadających  kolumnom książki Ewidencji przychodów.

Funkcja wyszukaj  umożliwia wyszukanie wpisów książki na podstawie parametrów:

 • Data
 • Kontrahent

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

 

KPIR

Zawiera zestawienie Książki przychodów i rozchodów firmy.

Zestawienie zawiera dane:

 • Data zdarzenia
 • Nr dowodu
 • Kontrahent
 • Opis
 • Kwota

Istnieje możliwość wyświetlenia  zestawienia  dla wybranego miesiąca  bądź roku.

Możliwy jest wydruku/ pobrania PDF  zestawienia za wybrany miesiąc/ rok poprzez użycie opcji „Drukuj zestawienie”.

Wydruk / Pobranie PDF powoduje wyświetlenie zestawienia w kolumnach odpowiadających  kolumnom Książki przychodów i rozchodów.

Funkcja wyszukaj  umożliwia wyszukanie wpisów książki na podstawie parametrów:

 • Kwota
 • Kontrahent

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

 

Deklaracje

ZUS DRA

Zawiera zestawienie deklaracji DRA.

Zestawienie zawiera dane:

 • Za okres
 • Typ
 • Nr
 • Data wystawienia
 • Termin płatności
 • Do zapłaty
 • Dotychczas opłacono
 • Status płatności

Istnieje możliwość wyświetlenia  zestawienia  dla wybranego roku.

Dla wybranej deklaracji dostępne są opcje:

 • Wprowadź wpłatę – umożliwia wprowadzenie informacji o zapłacie,
 • Szczegóły płatności – wyświetla dane do wykonania przelewu,
 • Historia płatności – wyświetlenie informacji o wprowadzonych wpłatach,
 • Drukuj – Eksport do PDF/ Wydruk.

Pozycje w zestawieniu  opisane jasno szarą czcionką oznaczają iż deklaracje są nieaktualne- tzn. że na liście znajduje się także ich nowsza wersja.

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

 

ZUS RCA RSA RZA

Zawiera zestawienie deklaracji RCA RSA RZA.

Zestawienie zawiera dane:

 • Za okres
 • Typ
 • Data wystawienia

Istnieje możliwość wyświetlenia  zestawienia  dla wybranego roku.

Dla wybranej deklaracji dostępne są opcje:

 • Drukuj – Eksport do PDF/ Wydruk.

Pozycje w zestawieniu  opisane jasno szarą czcionką oznaczają iż deklaracje są nieaktualne- tzn. że na liście znajduje się także ich nowsza wersja.

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

ZUS zgłoszeniowe

Zawiera zestawienie deklaracji ZUS zgłoszeniowych ZUA, ZWUA, ZCNA, ZIUA, ZSWA, ZZA.

Zestawienie zawiera dane:

 • Za okres
 • Typ
 • Ubezpieczony
 • Data wystawienia
 • Termin złożenia

Istnieje możliwość wyświetlenia  zestawienia  dla wybranego roku.

Dla wybranej deklaracji dostępne są opcje:

 • Drukuj – Eksport do PDF/ Wydruk.

Pozycje w zestawieniu  opisane jasno szarą czcionką oznaczają iż deklaracje są nieaktualne- tzn. że na liście znajduje się także ich nowsza wersja.

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

 

Podatek VAT

Zawiera zestawienie deklaracji VAT.

Możliwe deklaracje VAT: Vat 7, Vat 7k, Vat UE

Zestawienie zawiera dane:

 • Za okres
 • Typ
 • Data wystawienia
 • Termin płatności
 • Do zapłaty
 • Do przeniesienia
 • Do zwrotu
 • Dotychczas opłacono
 • Status płatności

 

Istnieje możliwość wyświetlenia  zestawienia  dla wybranego roku.

Dla wybranej deklaracji dostępne są opcje:

 • Wprowadź wpłatę – umożliwia wprowadzenie informacji o zapłacie,
 • Szczegóły płatności – wyświetla dane do wykonania przelewu,
 • Historia płatności – wyświetlenie informacji o wprowadzonych wpłatach,
 • Drukuj – Eksport do PDF/ Wydruk.

 

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

 

Podatek za pracowników

Zawiera zestawienie deklaracji podatkowych za pracowników.

Możliwe deklaracje podatkowe: PIT-4, PIT-4R, PIT-8A, PIT-8AR, PIT-11

Zestawienie zawiera dane:

 • Za okres
 • Typ
 • Termin płatności
 • Kwota podatku
 • Do zapłaty
 • Do zwrotu
 • Dotychczas opłacono
 • Status płatności

Istnieje możliwość wyświetlenia  zestawienia  dla wybranego roku.

Dla wybranej deklaracji dostępne są opcje:

 • Wprowadź wpłatę – umożliwia wprowadzenie informacji o zapłacie,
 • Szczegóły płatności – wyświetla dane do wykonania przelewu,
 • Historia płatności – wyświetlenie informacji o wprowadzonych wpłatach,
 • Drukuj – Wydruk PDF, dostępny dla wybranych typów deklaracji

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

 

Podatek za firmę

 

Zawiera zestawienie deklaracji podatkowych za firmę.

Możliwe deklaracje podatkowe: PIT-36, PIT-36L, PIT-5, PIT-5L, PIT-5K, PIT-5LK, PIT-28

Zestawienie zawiera dane:

 • Za okres
 • Typ
 • Termin płatności
 • Kwota podatku
 • Do zapłaty
 • Do zwrotu
 • Dotychczas opłacono
 • Status płatności

Istnieje możliwość wyświetlenia  zestawienia  dla wybranego roku.

Dla wybranej deklaracji dostępne są opcje:

 • Wprowadź wpłatę – umożliwia wprowadzenie informacji o zapłacie,
 • Szczegóły płatności – wyświetla dane do wykonania przelewu,
 • Historia płatności – wyświetlenie informacji o wprowadzonych wpłatach,
 • Drukuj – Wydruk PDF, dostępny dla wybranych typów deklaracji

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

Majątek

Środki trwałe

Zawiera rejestr środków trwałych.

Zestawienie zawiera dane:

 • Nazwa
 • Dokument zakupu
 • Kategoria ŚT
 • Stawka
 • Typ amortyzacji
 • Wartość początkowa
 • Wartość aktualna
 • Data przyjęcia

Dla wybranego środka trwałego dostępne są opcje:

 • Pokaż – Wyświetla szczegóły środka trwałego
 • Zgłoś likwidacje – Wysyła do Biura Rachunkowego zgłoszenie o likwidacje środka trwałego
 • Plan amortyzacji – Wyświetla szczegółowy plan amortyzacji dla wybranego środka trwałego z możliwością wydruku

dostępne opcje wydruku dla zestawienia:

 • Wydruk Rejestru na zdefiniowany dzień
 • Wydruk planu amortyzacji na zdefiniowany rok

Istnieje możliwość wyszukiwania Środków trwałych w rejestrze na podstawie parametrów:

 • Nazwa
 • Data przyjęcia do użytkowania od do
 • Wartość początkowa od do
 • Stawka
 • Na stanie

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

 

Likwidacje

Zawiera rejestr środków trwałych przeniesionych do likwidacji.

Zestawienie zawiera dane:

 • Nazwa
 • Dokument zakupu
 • Kategoria ŚT
 • Stawka
 • Typ amortyzacji
 • Wartość początkowa
 • Przyjęcie
 • Data przyjęcia
 • Data likwidacji

Dla wybranego środka trwałego dostępne są opcje:

 • Pokaż – Wyświetla szczegóły zlikwidowanego środka trwałego
 • Plan amortyzacji – Wyświetla szczegółowy plan amortyzacji dla wybranego środka trwałego z możliwością wydruku

Istnieje możliwość wyszukiwania Środków trwałych w rejestrze na podstawie parametrów:

 • Nazwa
 • Data przyjęcia do użytkowania od do
 • Data likwidacji od do
 • Wartość początkowa od do
 • Stawka
 • Na stanie

 

Dane pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.


Pracownicy

Pracownicy

Zawiera zestawienie pracowników firmy, z podziałem na:

 • Oczekujący pracownicy – Zawiera listę zgłoszonych do akceptacji przez Księgową nowych pracowników.
 • Zatwierdzenie pracownicy – Zawiera listę pracowników  z możliwością filtrowania  dla:
  • Aktywni – pracownicy posiadający aktywne umowy
  • Nieaktywni – pracownicy nie posiadający aktywnych umów.

Zestawienie zawiera dane:

 • Dane osobowe
 • Pesel
 • Adres
 • Termin szkolenia BHP
 • Termin badania lekarskiego
 • Koniec umowy

Dla wybranego pracownika zatwierdzonego dostępne są opcje:

 • Edytuj – Wyświetla formularz z danymi użytkownika z możliwością zgłoszenia zmian do kadrowej
 • Nowa umowa – Możliwość zgłoszenia  nowej umowy dla pracownika:
  • Umowy o dzieło
  • Umowy zlecenie
  • Umowy o pracę

Istnieje możliwość wyszukiwania pracowników na podstawie parametrów:

 • Imię
 • Nazwisko

Opcja „dodaj pracownika” po zdefiniowana parametrów w kwestionariuszu przesyła zgłoszenie do Kadrowej w celu akceptacji i wprowadzenia do systemu umowy.

Dane zatwierdzonych pracowników pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

Rachunki

Zawiera zestawienie rachunków dla pracowników, z podziałem na:

 • Oczekujące rachunki- Zawiera listę zgłoszonych do akceptacji przez Księgową nowych rachunków.
 • Zatwierdzone rachunki– Zawiera listę zatwierdzonych rachunków

Zestawienie zawiera dane:

 • Nazwisko i Imię
 • Nr umowy
 • Nr rachunku
 • Data wystawienia
 • Kwota

Dla wybranego rachunku zatwierdzonego dostępne są opcje:

 • Drukuj – Wydruk PDF
 • Prześlij mailem – Możliwość wysłania emailem rachunku w formacie PDF

Istnieje możliwość wyświetlenia zatwierdzonych rachunków z podziałem na miesiące bądź lata.

Opcja „Zleć wystawienie rachunku” po zdefiniowana parametrów:

 • Pracownik
 • Nr umowy
 • Uwagi
 • netto brutto
 • Kwota

przesyła zgłoszenie do Kadrowej w celu akceptacji i wprowadzenia do systemu umowy.

Dane zatwierdzonych pracowników pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

 

Ewidencje

 

Zawiera zestawienie oczekujących i zatwierdzonych zdarzeń:

 • L4
 • Urlopy

Zestawienie oczekujących do akceptacji zdarzeń zawiera dane:

 • Nazwisko i Imię
 • Umowa
 • Zdarzenie
 • Powód
 • Termin
 • Opis

Zestawienie zatwierdzonych przez kadrowa  zdarzeń zawiera dane:

 • Nazwisko i Imię
 • Umowa
 • Zdarzenie
 • Powód
 • Termin
 • Opis

Istnieje możliwość filtrowania  zdarzeń na podstawie parametrów:

 • L4
 • Urlop

Opcja „Nowe zdarzenie” po zdefiniowana parametrów:

 • Pracownik
 • Nr umowy
 • Zdarzenie
 • Powód
 • Termin
 • Dni nieobecności
 • Dołącz plik

 

przesyła zgłoszenie do Kadrowej w celu akceptacji i wprowadzenia do systemu umowy.

Istnieje możliwość wyszukiwania pracowników na podstawie parametrów:

 • Imię
 • Nazwisko

 

Umowy

Zawiera zestawienie rachunków dla pracowników, z podziałem na:

 • Oczekujące umowy- Zawiera listę zgłoszonych do akceptacji przez Księgową nowych umów.
 • Zatwierdzone umowy– Zawiera listę zatwierdzonych umów

Zestawienie zawiera dane:

 • Numer
 • Pracownik
 • Stanowisko
 • Data Podpisania
 • Data rozpoczęcia
 • Data zakończenia
 • Wynagrodzenie brutto
 • Załączniki

Dla wybranej zatwierdzonej  umowy dostępne są opcje:

 • Drukuj– Wydruk PDF
 • Rozwiąż – zgłoszenie do kadrowej o rozwiązania umowy z pracownikiem z możliwością załączenia pliku

Istnieje możliwość filtrowania  zatwierdzonych umów wg parametrów:

 • Aktywne / Nieaktywne
 • Typ umowy

Opcja „Nowa umowa o pracę” , „Nowa umowa o dzieło”, „Nowa umowa zlecenie” po zdefiniowana parametrów  przesyła zgłoszenie do Kadrowej w celu akceptacji i wprowadzenia do systemu umowy.

Dane zatwierdzonych umów pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

 

Listy płac

Zawiera zestawienie list plac oraz pasków dla pracowników.

Zestawienie zawiera dane:

 • Okres
 • Okres podatkowy
 • Okres ZUS
 • Lista płac
 • Lista skrócona
 • Lista
 • Paski

Dla wybranej listy płac lub paska dostępne są opcje wydruku do PDF.

Dane z zestawienia pochodzą z programu księgowego Biura rachunkowego i klient nie ma możliwości edycji danych zawartych w zestawieniu.

 

 

Korespondencja

Zadania

Narzędzie do odbierania i wysyłania  zadań/ korespondencji  miedzy użytkownikami systemu danej firmy bądź  miedzy  pomiędzy działami Biura rachunkowego:

 • Księgowość
 • Kadry
 • Finanse
 • Usługi Prawne
 • Ubezpieczenia

Zestawienie zawiera dane:

 • Nadawca
 • Temat
 • Data
 • Status

Istnieje możliwość  filtrowania zadań w zależności od tego z jakiego działu dane zadanie pochodzi za pomocą kolorowych zakładek.

Istnieje możliwość  filtrowania zadań w zależności od statusu za pomocą listy rozwijanej.

Klikniecie w wiersz w zadaniem powoduje wyświetlenie   wszystkich jego parametrów uwzględniając całe archiwum korespondencji  oraz możliwość  edycji zadania.

„Nowe zadanie” pozwala na utworzenie nowego zadania. W celu utworzenia nowego zadania należy określić parametry:

 • Adresat
 • Temat
 • Treść zadania
 • Status
 • Dołącz plik

Istnieje możliwość wyszukiwania zadań na podstawie parametrów:

 • Nadawca
 • Temat

Istnieje możliwość usunięcia zadania do kosza poprzez zaznaczenie  pola  checkbox  w zestawieniu, a następnie wybranie opcji „Usuń zaznaczone”.

Użytkownik jest informowany poprzez pulsowania  czerwonego okręgu z wpisana liczbą zadań w środku o nadejściu nowego zadania o statusie „wymaga akcji”.

Zadania wysłane

Zestawienia wysłanych   zadań/ korespondencji  miedzy użytkownikami systemu danej firmy bądź  miedzy  pomiędzy działami Biura rachunkowego.

Zadania wysłane wyświetlają zestawienie zadań które zostały wysłane przez użytkownika, jednak obecnie mogą znajdować się na liście zadań innego użytkownika.

Zestawienie zawiera dane:

 • Nadawca
 • Temat
 • Data
 • Status

Istnieje możliwość  filtrowania zadań w zależności od tego do jakiego działu przydzielone zostało zadanie za pomocą kolorowych zakładek.

Istnieje możliwość  filtrowania zadań w zależności od statusu za pomocą listy rozwijanej.

Klikniecie w wiersz w zadaniem powoduje wyświetlenie   wszystkich jego parametrów uwzględniając całe archiwum korespondencji  bez możliwości  edycji zadania.

Istnieje możliwość wyszukiwania zadań na podstawie parametrów:

 • Nadawca
 • Temat

Istnieje możliwość usunięcia zadania do kosza poprzez zaznaczenie  pola  checkbox  w zestawieniu, a następnie wybranie opcji „Usuń zaznaczone”.

 

 

Kosz

Zadania wysłane wyświetlają zestawienie zadań które zostały usunięte do kosza przez użytkownika.

Zestawienie zawiera dane:

 • Nadawca
 • Temat
 • Data
 • Status

Istnieje możliwość  filtrowania zadań w zależności od tego do jakiego działu przydzielone zostało zadanie za pomocą kolorowych zakładek.

Istnieje możliwość  filtrowania zadań w zależności od statusu za pomocą listy rozwijanej.

Istnieje możliwość wyszukiwania zadań na podstawie parametrów:

 • Nadawca
 • Temat

Istnieje możliwość przywrócenia zadania z kosza poprzez zaznaczenie  pola  checkbox  w zestawieniu, a następnie wybranie opcji „Przywróć”.

Istnieje możliwość trwałego usunięcia zadania z kosza poprzez zaznaczenie  pola  checkbox  w zestawieniu, a następnie wybranie opcji „Usuń zaznaczone”.

Istnieje możliwość trwałego usunięcia wszystkich zadań z kosza poprzez wybranie opcji „Usuń zaznaczone”.

 

 

Chat

Umożliwia komunikację  na żywo z przypisanym księgowym, kadrowym, doradcą finansowym, doradcą prawnym bądź doradcą  ubezpieczeniowym.

Lista dostępnych  pracowników biura rachunkowego i doradców znajduje się w lewej części okna chat.

Numer  przy  pracowniku   biura rachunkowego  lub doradcy oznacza ilość pozostawionych i nieprzeczytanych wiadomości.

Klikniecie w  danego doradcę powoduje  wczytanie w prawej części  okna chat  rozmowy lub pozostawionych wiadomości.

Wysłanie  nowej wiadomości odbywa się poprzez  wpisanie tekstu w polu tekstowym   umieszczonym w dolnej części okna chat  oraz naciśnięciem przycisku „Wyślij”.

 

 

Kontrahenci

Zestawienie kontrahentów wyświetla zbiór wszystkich dodanych do systemu kontrahentów w formie tabeli.

Dane zawarte w zestawieniu:

 • Nazwa
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Adres
 • NIP
 • E-mail
 • Typ

Funkcja Znajdź kontrahenta umożliwia wyszukanie kontrahenta na podstawie parametrów:

 • Nazwa
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Adres
 • NIP
 • E-mail

Funkcja „Drukuj zestawienie” umożliwia wydruk  do PDF wszystkich zapisanych kontrahentów.

Funkcja „Eksport do CSV” umożliwia zapis  do pliku .csv wszystkich zapisanych kontrahentów.

Funkcja „Nowy kontrahent” umożliwia dodanie nowego kontrahenta.

Dodanie kontrahenta odbywa się na dwa sposoby:

 • ręczne uzupełnienie formularza z polami definiującymi kontrahenta
 • pobranie danych z portalu GUS uzupełniając wyłącznie NIP lub REGON kontrahenta. W niektórych  sytuacjach może  zaistnieć  konieczność przepisania   kodu Captcha w celu pobrania danych z portalu GUS

Istnieje możliwość  dodania dodatkowych pól identyfikujących klienta poprzez użycie opcji „Dodaj pole dodatkowe”.

Dostępne opcje dla wybranego kontrahenta z zestawiania w polu Opcje:

 • Edytuj – umożliwia edycje kontrahenta
 • Usuń – usunięcie kontrahenta

Magazyn

Produkty i usługi

Zestawienie produktów i usług dodanych przez wyświetlanych w formie tabeli.

Dane zawarte w zestawieniu:

 • Nazwa
 • Rodzaj
 • Łącznie
 • Magazyn
 • Jednostka
 • VAT
 • Cena netto
 • Cena brutto

Funkcja Wyszukaj  umożliwia wyszukanie produktu/ usługi na podstawie parametrów:

 • Nazwa

Funkcja „Drukuj spis z natury” umożliwia wydruk  do PDF wszystkich zapisanych produktów/ usług w postaci spisu z natury, których ilość jest dodatnia.

Funkcja „Usuń” umożliwia usunięcie z magazynu produktu/usługi.

Funkcja „dodaj nowy produkt/ usługę ” umożliwia dodanie produktu z magazynu.

Istnieje możliwość przypisania produktu/ usługi do zdefiniowanego  przez użytkownika (w ustawieniach) magazynu.

Dokumenty

Zestawienie dokumentów magazynowych  wyświetlane w formie tabeli.

Dane zawarte w zestawieniu:

 • Nr dokumentu
 • Wystawiono
 • Nazwa firmy
 • Wartość netto
 • Wartość brutto

Funkcja Szukaj  umożliwia wyszukanie produktu/ usługi na podstawie parametrów:

 • Nr dokumentu

Funkcja „Drukuj zestawienie” umożliwia wydruk  w postaci zestawienia  do PDF wszystkich zapisanych dokumentów magazynowych.

Dla wybranego dokumentu magazynowego dostępne są funkcje:

 • Usuń – umożliwia usunięcie dokumentu magazynowego.
 • Edytuj – umożliwia edycję dokumentu magazynowego.
 • Drukuj – umożliwia wydruk do PDF dokumentu magazynowego.

Funkcja „Dodaj dokument” umożliwia  stworzenie nowego  dokumentu magazynowego.

Dostępne  typu dokumentów magazynowych:

 • Dokument WZ
 • Dokument PZ
 • Dokument PW
 • Dokument RW
 • Dokument MM

 

Terminy

Funkcja kalendarza/ terminarza umożliwia wyświetlenie zaplanowanych zdarzeń na wybrany miesiąc.  Zdarzenia  prezentowane są kalendarzu miesięcznym.

Funkcja „Nowe zdarzenia” umożliwia utworzenie zdarzenia na podstawie parametrów:

 • Tytuł
 • Termin – dzień zdarzenia
 • Typ – termin/opłata
 • Opis
 • W dniu terminu przypomnij przez sms/e-mail – umożliwia automatyczna wysyłkę mail/sms w dniu nastania  terminu zdarzenia.

 

Usługi kurierskie

Zawiera zestawienie zamówionych przesyłek kurierskich poprzez system   w formie tabelarycznej oraz możliwość zamawiania nowych przesyłek.

Zestawienie przesyłek zawiera dane:

 • Nr Przesyłki
 • Data nadania
 • Nadawca
 • Odbiorca
 • Status
 • Koszt paczki(netto)

Funkcja Śledź paczkę umożliwia  uzyskanie statusu przesyłki na podstawie  wpisanego  numeru referencyjnego przesyłki.

 

Zlecenie  nadania nowej przesyłki możliwe jest dzięki pomocą „Zamów kuriera”

Zlecenie nadania nowej przesyłki wymaga uzupełniania danych:

 • Rodzaj przesyłki i ich ilość
 • Nadawca
 • Odbiorca
 • Data nadania/doręczenia.

Odbiorca bądź nadawca przesyłki  może zostać pobrany z  Kontrahentów zapisanych w systemie.

Definiując parametry  nowej przesyłki system informuje użytkownika o łącznej wartości zamówienia.

Po złożeniu dyspozycji nadania nowej przesyłki otrzymasz list przewozowy na swoja skrzynkę pocztowa od przewoźnika.

 

Dokumenty

Funkcja dokumenty umożliwia  tworzenie Dokumentów, Ofert i zamówień na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika szablonów, a także dostęp do interaktywnych formularzy oraz Bazy wiedzy.

Szablony

Umożliwia definicję nowych szablonów wykorzystywanych  przy tworzeniu dokumentów  oraz ofert i zamówień.

Zestawienie szablonów zawiera dane:

 • Nazwa
 • Opis
 • Uprawnienia
 • Typ

Za pomocą opcji przy  wybranym szablonie możliwa jest edycja  szablonu oraz jego  usuniecie.

Usuniecie  lub edycja nie ma wpływu na  dotychczas utworzone   Dokumenty lub Oferty i zamówienia.

Definiowanie nowego szablonu wymaga uzupełniania danych:

 • Nazwa
 • Opis
 • Uprawnienia
 • Typ
 • Widok szablonu

W widoku szablonu możliwe jest używanie  edytora treści WYSWIG  oraz użycie poniżej zdefiniowanych zmiennych.

 

Zdefiniowanie nowej zmiennej w szablonie odbywa się poprzez  uzupełnienie  danych:

 • Nazwa
 • Tag
 • Typ

Użycie zmiennej w treści szablonu możliwe jest poprzez przepisanie nazwy Tagu.

Np. Tag  = %nazwisko%  w treści „Moje nazwisko to %nazwisko%.

 

Dokumenty

Zawiera zestawienie utworzonych dokumentów w systemie   w formie tabelarycznej oraz możliwość tworzenia nowych dokumentów na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów.

Zestawienie dokumentów zawiera dane:

 • Nazwa dokumentu
 • Szablon dokumentu

Funkcja Szukaj umożliwia  wyszukanie dokumentu na postawie nazwy bądź szablonu.

 

Utworzenie nowego dokumentu na podstawie szablonu odbywa się poprzez funkcje  „Nowy dokument”.

 

Stworzenie nowego dokumentu wymaga wybrania szablonu oraz uzupełniania danych:

 • Nazwa dokumentu
 • Wszystkich zdefiniowanych zmiennych dla danego szablonu

Za pomocą opcji przy  wybranym dokumencie w zestawieniu możliwe wykonanie jest operacji:

 • Edycja
 • Pokaż dokument
 • Drukuj dokument
 • Usuń

 

Oferty i zamówienia

Zawiera zestawienie utworzonych Ofert i zamówień w systemie   w formie tabelarycznej oraz możliwość tworzenia nowych Ofert i zamówień na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów.

Zestawienie Ofert i zamówień zawiera dane:

 • Nazwa dokumentu
 • Szablon dokumentu

Funkcja Szukaj umożliwia  wyszukanie Ofert i zamówień na postawie nazwy bądź szablonu.

 

Utworzenie nowej Oferty i zamówienia na podstawie szablonu odbywa się poprzez funkcje  „Nowy dokument”.

 

Stworzenie nowej oferty lub zamówienia wymaga wybrania szablonu oraz uzupełniania danych:

 • Nazwa dokumentu
 • Wszystkich zdefiniowanych zmiennych dla danego szablonu

Za pomocą opcji przy  wybranym dokumencie w zestawieniu możliwe wykonanie jest operacji:

 • Edycja
 • Pokaż dokument
 • Drukuj dokument
 • Usuń

 

 

Interaktywne formularze

Zestawienie zawiera zbiór  odnośników  Interaktywnych formularza  przydatnych przy prowadzeniu firmy.

 

Baza wiedzy

Zawiera zestawienie  dokumentów/ plików udostępnionych przez pracowników Biura rachunkowego. Zestawienie przedstawione  jest w postaci  drzewa katalogów i plików z możliwością wyszukiwania  oraz pobrania plików na dysk.

 

Księgowość

Sekcja w górnej części ekranu pozwala  na szybka komunikacje oraz dostęp do danych kontaktowych  z przypisanym do firmy  Księgowym lub Kadrowym.

Finanse

Sekcja w górnej części ekranu pozwala  na szybka komunikacje oraz dostęp do danych kontaktowych  z przypisanym do firmy  Doradcą Finansowym.

Dostęp do danych finansowych o możliwości uzyskania kredytu  lub oferty leasingowej  wyliczonych na podstawie przychodów i kosztów firmy.

Usługi prawne

Sekcja w górnej części ekranu pozwala  na szybka komunikacje oraz dostęp do danych kontaktowych  z przypisanym do firmy  Doradca prawnym.

Dostęp do oferty na usługi prawne:

 • Windykacja
 • Wywiad gospodarczy
 • I inne.

Ubezpieczenia

Sekcja w górnej części ekranu pozwala  na szybka komunikacje oraz dostęp do danych kontaktowych  z przypisanym do firmy  Doradca ubezpieczeniowym.

Dostęp do oferty na usługi ubezpieczeniowe:

 • Ubezpieczenie OC,
 • Ubezpieczenie na życie
 • I inne.

Możliwość sprowadzenia  posiadanych polis oraz określania ich ważności.

 

Twój profil – ustawienia

Ustawienia użytkownika i firmy

Ustawienia użytkownika

Zmiana danych osobowych, numeru telefonu, adresu e-mail oraz zdjęcia dla profilu użytkownika.

Zmiana hasła

Zmiana hasła do logowania.

Podgląd danych firmy

Wyświetlanie danych teleadresowych, nazwy i numeru konta bankowego, NIP, REGON oraz daty powstania i rozpoczęcia działalności firmy.

Dane do faktury

Zmiana danych firmy umieszczanych na wystawianych dokumentach (m.in. fakturach).

Użytkownicy aplikacji

Lista użytkowników przypisanych do firmy, zmiana uprawnień oraz dodawanie nowych i edycja istniejących użytkowników.

Historia płatności

Wyświetlanie historii dokonanych płatności za abonament Finetto.

Magazyny

Lista magazynów wraz z ilością produktów, dodawanie, edycja, usuwanie i ustawianie domyślnego magazynu.

 

Ustawienia Księgowości

Ustawienia miesiąca księgowego

Zmiana aktywnego miesiąca księgowego.

Ryczałt

Ustawienie rozliczania się poprzez ryczałt ewidencjonowany.

Metody płatności

Zmiana domyślnej waluty i metody płatności dla faktur oraz dodawanie, usuwanie i edycja metod płatności.

Serie numeracji faktur

Zmiana serii numeracji i kolejnych numerów dokumentów.

Szablony faktur

Zmiana szablonu faktur.

Wynagrodzenie pracowników

Zgłoszenie zmiany dnia płatności wynagrodzeń.

Urzędy Skarbowe

Podgląd przypisanych Urzędów Skarbowych dla PIT i VAT oraz numerów kont.

Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się
Czat na stronę