ubezpieczenia-icon

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie nieruchomości

Dobre ubezpieczenie poza standardowymi zdarzeniami takimi jak: ogień, uderzenie pioruna, zalanie, silny wiatr i grad, powinno obejmować również szkody wyrządzone przez: pękanie mrozowe rur, dym i sadzę, przepięcie, zaleganie śniegu lub lodu czy też upadek drzew lub masztów (co jest istotne przy ubezpieczaniu domów jednorodzinnych w pobliżu których rosną drzewa lub istnieje ryzyko upadku masztów, w tym słupów energetycznych, latarni, dźwigów budowlanych itd.).

grid-box2-a