ubezpieczenia-icon

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie podóży

Przy zakupie ubezpieczenia należy zwrócić uwagę w jakiej formie realizowane jest świadczenie, tzn. czy ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia czy też dokonuje zwrotu poniesionych przez nas kosztów na podstawie dostarczonych rachunków i faktur. Jest to niezwykle istotne, gdyż w drugim opisanym przypadku musimy posiadać odpowiednie środki na pokrycie kosztów leczenia – zwrot poniesionych kosztów otrzymamy od ubezpieczyciela dopiero po kilku tygodniach.

Dobre ubezpieczenie na wakacje powinno również chronić nasz bagaż na wypadek kradzieży lub zagubienia go przez linie lotnicze (co niestety zdarza się dość często).

grid-box3-a