Ubezpieczenia

Ubezpieczenie
samochodu

Ubezpieczenie OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Ubezpieczenie AC – ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obejmujące ochroną ubezpieczeniową pojazd wraz z jego wyposażeniem wyszczególnionym we wniosku.

Wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę

Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie
nieruchomości

Dobre ubezpieczenie poza standardowymi zdarzeniami takimi jak: ogień, uderzenie pioruna, zalanie, silny wiatr i grad, powinno obejmować również szkody wyrządzone przez: pękanie mrozowe rur, dym i sadzę, przepięcie, zaleganie śniegu lub lodu czy też upadek drzew lub masztów (co jest istotne przy ubezpieczaniu domów jednorodzinnych w pobliżu których rosną drzewa lub istnieje ryzyko upadku masztów, w tym słupów energetycznych, latarni, dźwigów budowlanych itd.).

Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie
podróży

Przy zakupie ubezpieczenia należy zwrócić uwagę w jakiej formie realizowane jest świadczenie, tzn. czy ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia czy też dokonuje zwrotu poniesionych przez nas kosztów na podstawie dostarczonych rachunków i faktur. Jest to niezwykle istotne, gdyż w drugim opisanym przypadku musimy posiadać odpowiednie środki na pokrycie kosztów leczenia – zwrot poniesionych kosztów otrzymamy od ubezpieczyciela dopiero po kilku tygodniach.

Dobre ubezpieczenie na wakacje powinno również chronić nasz bagaż na wypadek kradzieży lub zagubienia go przez linie lotnicze (co niestety zdarza się dość często).

Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie OC
w życiu prywatnym

Jest to ubezpieczenie, obejmujące odpowiedzialność cywilną osób za nieumyślne szkody wyrządzone osobom trzecim w życiu prywatnym (nie związane z prowadzona działalnością zawodową) lub w związku z posiadaniem mienia.
Zakłady ubezpieczeń wprowadzają możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka. Należą do nich na przykład:

1. Szkody spowodowane zalaniem mienia sąsiadów mieszkających pod nami
2. szkody spowodowane zatrudnieniem pomocy domowej, ogrodnika, opiekunki do dzieci,
3. szkody spowodowane przez posiadane dzieci lub zwierzęta domowe,
4. odpowiedzialność z tytułu najmu nieruchomości,
5. odpowiedzialność z tytułu posiadania dodatkowych nieruchomości (innych niż te aktualnie zamieszkiwane),
6. szkody spowodowane przez łodzie, jachty, żaglówki,
7. szkody spowodowane użyciem broni palnej,
8. szkody powstałe zagranicą, oraz
9. niektóre warunki przewidują szkody wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa lub uprawianiem sportu w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych.

Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie NWW
dzieci i młodzieży

Warto poważnie pomyśleć o ubezpieczeniu dzieci w wieku szkolnym będących na naszym utrzymaniu. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej (NNW) jest powszechnie kupowane przez rodziców, zwykle jednak nie jest to świadomy wybór. Nie znamy nawet zakresu ochrony, najczęściej nie jesteśmy informowani nawet o sumach ubezpieczenia. Przecież ubezpieczenie NNW zawarte w przemyślany sposób jest bardzo potrzebnym ubezpieczeniem, z którego warto korzystać.

Jak sprawdzić czy ubezpieczenie zapewnia ochronę jakiej potrzebujemy? Porozmawiaj o tym z Twoim doradcą ubezpieczeniowym Finetto.

Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie od
utraty dochodów

Przygotowane i dostosowane do polskich warunków ubezpieczenie z brytyjskiego Lloyd’s.

Skierowane głównie do osób samozatrudnionych, prowadzących własną działalność gospodarczą, takich jak m.in: przedsiębiorcy, lekarze, dentyści, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, artyści, twórcy, lub inne osoby prowadzące działalność gospodarczą na własne ryzyko.

Zapewnia wypłatę umówionej miesięcznej kwoty odszkodowania (do 80% kwoty średniego dochodu netto za ostatnie 2 lata) przez określony czas (max. do 3 lat od zdarzenia) w sytuacji niemożności wykonywania własnego zawodu lub prowadzenia działalności na skutek wypadku lub choroby.

Przy powszechnym opłacaniu minimalnych składek ZUS, ubezpieczenie gwarantuje realną ochronę dochodu, uniezależniając Ubezpieczonego od wypłat z ZUS.

Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie
Firmy

Ubezpieczenie Twojej firmy wymaga indywidualnego podejścia. Poza ubezpieczeniem mienia firmy, należy rozważyć, czy ubezpieczenie OC firmy jest zawarte na odpowiednie sumy? Czy i kiedy warto ubezpieczać pracowników oraz czy płacone przez nas składki na ubezpieczenia komunikacyjne są w dobrych, rynkowych cenach ?
Dla najbardziej przezornych polecamy ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie typu all-risk). Chcemy pozyskać Państwa zaufanie swoją wiedzą i profesjonalizmem. Nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Jak sprawdzić czy ubezpieczenie zapewnia ochronę jakiej potrzebujemy? Porozmawiaj o tym z Twoim doradcą ubezpieczeniowym Finetto.

 

Skontaktuj się z nami
Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się
Czat na stronę